Fortsatta förluster för Green Cargo

Green Cargo gick med förlust 2019, men punktligheten har förbättrats. (Bild: Green Cargo) Green Cargo gick med förlust 2019, men punktligheten har förbättrats. (Bild: Green Cargo)

Resultatet är bättre än fjolårets, men förlusterna fortsätter för Green Cargo. Däremot har godstågen blivit något punktligare och trafiksäkerhetsindex förbättrats.

I sin bokslutsrapport pekar Green Cargos ledning på fortsatt konjunkturavmattning, lägre transportintäkter och höga transformationskostnader som främsta orsakerna till företagets svaga resultat.

För helåret 2019 uppgick rörelseresultatet till –111 miljoner kr jämfört med –122 miljoner kr året innan. Rörelseresultatet har påverkats av svensk miljökompensation om 92 miljoner kr, varav 91 avser 2018 samt 1 miljon kr avser första halvåret 2019, samt norsk miljökompensation om 22 miljoner kr.

Nettoomsättningen minskade med knappt tre procent och uppgick till 4 096 miljoner kr. Den negativa trenden för trafiksäkerhetsindex och punktlighet har vänt och går i positiv riktning.

Den ackumulerade transportvolymen minskade med sju procent jämfört med 2018. Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt värde om 553 miljoner kr jämfört med 880 året innan.

Med 400 godståg per dygn trafikerar Green Cargo 300 platser i Sverige och Norge och når genom partners övriga Europa.

Publicerad 2020-02-19 09:22

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!