Forskare larmar om truckförares nacksmärtor

Riskfaktor. (Bild: Alexander Kristofersson) Riskfaktor. (Bild: Alexander Kristofersson)

Av gaffeltruckförare i en svensk forskningsstudie hade 49 procent haft smärtor från nacken det senaste året, och 63 procent hade haft smärtor från axlarna. Redan efter ett till två år på jobbet drar riskerna för nackbesvär iväg hos truckförarna jämfört med arbetskamraterna på kontoret.

Arbetsrotation, vakuumlyfthjälpmedel och regelbunden arbetsmiljöutbildning är några exempel på åtgärder som truckförarna själva tror skulle kunna minska det stora antalet nack- och axelåkommor hos truckförare. Det visar en enkätundersökning gjord av Region Östergötlands enhet för arbets- och miljömedicin.

Charlotte Wåhlin är en av forskarna. Hon lyfter fram förslagen som intressanta för arbetsgivare och andra arbetsmiljöansvariga att titta på, och hennes eget forskarlag har ambitionen att gå vidare med utvärdering av dem. Men framför allt lyfter hon fram vikten av systematiska riskbedömningar från arbetsplats till arbetsplats, med stöd av företagshälsovården. Lösningen bör inte fastslås innan man har en klar bild av sina egna problem, är tanken.

Onaturliga sätt att hålla huvudet, vilken ställning det än handlar om, tycks vara boven bakom nacksmärtorna enligt den enkätbaserade undersökningen. Oftast beror de aviga arbetsställningarna på att lasten skymmer den fria sikten rakt framåt.

– I den första studien har de svarande självrapporterat. Men i en andra studie, med ett trettiotal personer, mätte vi under en hel arbetsdag hur man rörde nacke och axlar, och videofilmade. Truckförarna roterade huvudet 222 gånger i timmen i genomsnitt, säger Charlotte Wåhlin.

Trots världens stora antal truckförare – forskarna räknar med cirka 150 000 i bara Sverige och 6 miljoner i Europa – uppger Linköpingsforskarna att detta praktiskt taget är de första forskningsstudier som görs av sambandet mellan deras arbetsmiljö och dess hälsoeffekter. Nu efterlyser forskarlaget fler kontakter med arbetsplatser, trucktillverkare och andra som vill samarbeta med forskarna för att hitta fram till hur hälsosammare arbetsplatser och truckar kan byggas.

– Vi ser en bransch där många har besvär, och där vill vi räcka ut en hand, säger Charlotte Wåhlin.

Den första studien publicerades i en artikel i tidskriften BMC Musculoskeletal Disorders, den andra läggs i dagarna fram vid en internationell konferens. 

Alexander Kristofersson

E-mail:
Publicerad 2018-08-21 15:26 Uppdaterad torsdag, 30 augusti 2018 11:03

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021