EU-striden om längd och vikt hårdnar

(Bild: Mats Udikas) Tommy Pilarp, Transportindustriförbundet varnar för att längre och tyngre fordon också förbjuds även i nationell trafik. (Bild: Mats Udikas) Tommy Pilarp, Transportindustriförbundet varnar för att längre och tyngre fordon också förbjuds även i nationell trafik.

En kraftmätning inom EU riskerar att hämma eller till och med stoppa användningen av lastbilar på mer än 40 ton eller 18,75 meter även i Sverige.  Det är bilar som är vanliga här och tillåtna i flera andra länder. Låt länderna bestämma själva, är Transportindustriförbundets förslag.

Ett förslag från tjänstemännen i EU-kommissionen innebär att transporter över en nationsgräns tillåts med fordon som är längre än 18,75 meter ifall bägge länderna tillåter det, dock inte tyngre än 40 ton.

Men så kallad internationell trafik – där mer än en gräns passeras – förbjuds helt för bägge kategorierna, oberoende av vad de trafikerade länderna själva tycker. I så fall kan en stor bil från Danmark inte fortsätta genom Sverige till Finland, trots att alla länderna tillåter större bilar. Det framgår av förslaget, som presenteras utförligt i Transportnytt 10-2013. Beställ tidningen från prenumerationsavdelningen eller hämta den som e-tidning.

Men det som verkligen skrämmer den svenska transportindustrin är tongångarna från EU-parlamentet, vars utredare av frågan vill gå ännu längre och i det närmaste totalförbjuda de längre eller tyngre fordonen i hela EU.

– Vad vi är riktigt rädda för är att vi i Sverige och Finland inte ska få använda oss av fordon som är längre eller tyngre ens i nationell trafik, säger Transportindustriförbundets branschchef Tommy Pilarp.

Han tror inte att EU-parlamentets utredare, österrikiske ledamoten Jörg Leichtfried, egentligen vill stoppa den befintliga trafiken med tyngre och längre fordon i Norden, men Tommy Pilarp är angelägen om att direktivet ska skrivas så att den blir entydigt tillåten, inte föremål för senare tolkningsdispyter.

Den 11 februari ska EU-parlamentets transportkommitté ta ställning i frågan.

I Transportnytt nr 10-2013 kan du läsa en mer utförlig version av denna artikel. 

Alexander Kristofersson

 

Fakta

De flesta EU-länder begränsar lastbilars totala storlek till 40 ton och 18,75 meter.

I Sverige, Finland, Norge, Danmark och Nederländerna tillåts 25,25 meter.

Maxvikten är 60 ton i Sverige och 76 ton i Finland, beroende på axelavstånd.

I Sverige har enskilda företag dispanser upp till 32 meters längd respektive 90 ton på bestämda sträckor.

 

E-mail:
Publicerad 2013-12-13 00:00 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Mest läst