En mer kraftfull Einride utvecklas för jobben i skogen

Skogsindustrin startar flera forskningsprojekt kring fjärrstyrning och eldrift av lastning , lossning och transport. (Bild: Mittuniversitetet) Skogsindustrin startar flera forskningsprojekt kring fjärrstyrning och eldrift av lastning , lossning och transport. (Bild: Mittuniversitetet)

Skogsnäringen står för cirka 25 procent av landets lastbilstransporter. I ett projekt som leds av Stockholm Environment Institute står T-log i centrum, en självkörande elektrifierad lastbil utvecklad av Einride, starkare än sin föregångare T-pod.

Projektet heter Accelererad omställning till fossilfria transporter i skogssektorn och ska påskynda innovationer för att nå klimatmålet nollutsläpp från transporter till 2045. Projektet ska föreslå nya system och kombinationer av tekniker som bör prövas i konkreta demonstrationsprojekt.

I Sverige finns ett hundratal virkesterminaler, ofta på ensligt belägna platser där det är svårt att ha personal överallt. Skogforsk arbetar nu på en demonstrator där målet är att samma operatör ska kunna styra lastning och lossning på flera terminaler samtidigt och manövrera maskinerna med något som närmast liknar TV-spelsteknik.

Skogsindustrierna är medfinansiär tillsammans med SCA, Billerud Korsnäs, Södra och Sveaskog. Pengar har beviljats från forskningsprogrammet Triple F, Fossil Free Freight, som i sin tur finansieras av Trafikverket.

Ett annat projekt som Skogforsk också deltar i tillsammans med Volvo, SCA, Mittuniversitetet, Biometria och Telia ska  analysera potentialen för fjärrstyrda maskiner på terminaler. Projektet kommer också att ta till vara erfarenheterna från utvecklingen av en fjärrstyrd skotare och fjärrstyrningslabbet Troëdsson Forestry Teleoperation Lab.

Det handlar också om säkerheten runt obemannade maskiner och hur förarna kan få det stöd de behöver för att manövrera en maskin på distans.

Publicerad 2019-11-27 17:49

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Mest läst