E6: Dags för en av Trafikverkets mest omfattande vägavstängningar hittills

Arbetet med skyltarna startade i början av april och allt är klart i god tid innan avstängningen. Foto: Trafikverket/NCC Arbetet med skyltarna startade i början av april och allt är klart i god tid innan avstängningen. Foto: Trafikverket/NCC

Räkna med stora störningar på E6 förbi Malmö resten av maj. Då ska en bro över södra stambanan bytas och all trafik på E6 tvingas ta en flera kilometer lång omväg längs lokala vägar.

Torsdagen den 13 maj stängs en knappt kilometer lång sträcka längs E6 förbi Malmö av mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Kronetorp. Avstängningen väntas leda till stora trafikstörningar då såväl södergående som norrgående trafik på E6 förbi Malmö leds om i upp till flera kilometer längs lokala vägar. E6Mmxomledning

Trafikomledningen på E6 innebär att den norrgående trafiken dirigeras upp till norra Lund och genom Lunds norra delar via trafikplats Lund Norra och Norra ringen och Fjelievägen och tillbaka till E6 vid trafikplats Flädie vid Bjärred.

Samtidigt leds den södergående trafiken på E6 om via en kortare omväg (väg 103 och väg 108 mellan trafikplats Lomma på E6 och trafikplats Lund 51 på E22 och tillbaka till E6 vid trafikplats Kronetorp.

Orsaken till avstängningen av E6 mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Kronetorp är att motorvägsbron över järnvägen södra stambanan – belägen mittemellan de två trafikplatserna –rivs och ersätts av en ny bredare bro. Den nya bron har byggts på plats och skjuts till sitt rätta läge under byggtiden. Den nya bron är samtidigt dimensionerad för en framtida breddning av E6 från dagens fyra till sex körfält.

KARTAN T H: Södergående trafik förbi Malmö (blå markering i kartan): trafikplats Lomma–väg 103–väg 108–E22 trafikplats Lund S–E22 trafikplats Kronetorp.
Norrgående trafik på E6, förbi Malmö (röd markering i kartan): trafikplats Kronetorp–E22 trafikplats Lund N–E6.02–Trafikplats Lund Flädie.
Trafik in och ut ur Malmö på Västkustvägen: För trafik som ska in och ut ur till Malmö (orange markering i kartan) kommer Västkustvägen (E6.01) att vara öppen för trafik under avstängningen. Under avstängningen kommer trafiken vara dubbelriktad på rampen, vilket innebär att den norrgående trafiken kan använda rampen för att köra på E6. Avfarten under E6 är däremot stängd. Se bild nedan på trafikplats Alnarp.

Läs mer om byggprojektet och trafikomledningen HÄR

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-05-07 11:19 Uppdaterad tisdag, 11 Maj 2021 08:05

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!