Uber-dom väcker följdfrågor om transporter

 Utpekas som kriminella. Utpekas som kriminella.

För första gången har en svensk Uber-chaufför dömts för brott mot taxitrafiklagen, återger Taxiförbundet. En taxiutredning är tillsatt, men frågan kvarstår var gränserna kommer att gå för utförandet av de lokala varutransporter som det internationella it-företaget också vill förmedla.

Taxiförbundet gläds åt den fällande domen mot föraren, men önskar att den lett till ännu hårdare straff än de 50 dagsböter som nu utdelades. Förbundet är starkt engagerat mot Uber, som ses som en illegitim konkurrent.

Enligt Taxiförbundet dömdes föraren för brott mot två straffbestämmelser i taxitrafiklagens 5 kapitel, i 1§ (1 stycket) respektive 4§ (1 stycket). Enligt den första döms han för olaga taxitrafik för att ha bedrivit taxitrafik utan tillstånd, och enligt den sistnämnda döms han för att uppsåtligen ha fört ett fordon utan att inneha taxiförarlegitimation.

Även yrkestrafiklagen, som omfattar både person- och godstransporter, innehåller liknande straffbestämmelser för alla som bedriver yrkesmässig trafik utan tillstånd. Straffskalan är böter eller fängelse upp till ett år. Samma straffskala gäller den som yrkesmässigt har beställt en sådan transport, enligt det så kallade beställaransvaret.

Alexander Kristofersson

 

E-mail:
Publicerad 2015-09-10 07:17 Uppdaterad onsdag, 31 januari 2018 15:10