DEBATT (c): Gör det enklare att söka dispens för transport av mobilkranar

Riksdagsledamöterna Martina Johansson och Anders Åkesson. Foto: Centerpartiet Riksdagsledamöterna Martina Johansson och Anders Åkesson. Foto: Centerpartiet

Regelverket och ansökningsförfarandet för dem som söker dispens för att flytta mobilkranar är krångligt och tidsödande. Detta gynnar oseriösa företag som struntar i att ansöka om dispens och missgynnar de seriösa. Det är dags att regeringen agerar för att komma tillrätta med problemet, skriver Centerpartiet.

Företag som arbetar med mobila kranar verkar på en konkurrensutsatt marknad där det krävs snabba beslut för att tillfredsställa kunden och för att inte bli av med uppdrag. Företagen utför dagligen tjänster med kort varsel till offentlig sektor, industri-, bygg- och anläggningsföretag. En framförhållning på några timmars varsel är inte ovanlig då planering behöver ställas om, transporter blir försenade eller att någon justering på en byggarbetsplats behöver göras för att arbetet inte helt ska avstanna.

Men för att förflytta mobilkranar och motorredskap, måste en dispens sökas varje gång som anger vägsträcka, villkor för hastighet, vilket fordon som avses, tider och broar samt vägtransportledare.

Varje år görs uppskattningsvis cirka 250 000 dispenspliktiga förflyttningar med mobilkranar. Trafikverket beviljar enligt uppgift drygt 7 000 av dessa. Det betyder att Sveriges kommuner årligen, enligt nuvarande regelverk, borde utfärda cirka 240 000 dispenser.

Vi har uppmärksammat regeringen på frågan, då vi nyligen genomfört en undersökning bland Sverige kommuner som pekar på att mörkertalet för dessa dispenser är stort. Men vi uppfattar inte att regeringen tar frågan på allvar och vi ser inget kraftfullt agerande.

Undersökningen bland kommunerna visar också att kommunerna har vitt skilda sätt att hantera dispenser. Ett tydligt exempel är att en del kommuner utfärdar generella dispenser med en giltighetstid på minst en månad medan andra kommuner inte utfärdar några generella dispenser över huvud taget utan dispens måste sökas för varje enskild transport.

Vi utgår från att den stora majoriteten av befolkning och företag vill göra rätt. Men här har vi ett system som alldeles för ofta leder till att fel begås. Företag som söker dispenser, där det ibland kan ta lång tid att få svar, missgynnas mot företag som avstår ifrån att söka dispens. Företag som struntar i dispensen får en konkurrensfördel och kan vara mer snabbfotade.

Frågan regeringen bör ställa sig är: har vi en onödig byråkrati med ett regelverk som tillämpas olika i kommunerna? Ingen vet med säkerhet vilka konsekvenserna blir av att samhället inte vet vilket vägnät som nyttjas och belastas eller huruvida det äventyrar trafiksäkerheten, men riskerna är för stora för att inte agera.

Vi är medveten om att frågan inte är svart eller vit. Men vi kan inte låta byråkratiska och oklara regelsystem stå i vägen för kompetenta, effektiva företag som vill medverka till ordning och reda.

Vi tänker fortsätta att arbeta för en sund konkurrens. Alla krafter som vill ansluta sig till detta arbete är välkomna. I slutändan påverkas trafiksäkerheten för invånarna i alla Sveriges kommuner och tillgången till nödvändiga mobila lyfttjänster för näringsliv och samhälle.

Martina Johansson
riksdagsledamot (C) i Södermanland

Anders Åkesson
riksdagsledamot (C), trafikpolitisk talesperson

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-01-14 10:53 Uppdaterad torsdag, 14 januari 2021 10:54

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021