De växer i Halmstads hamn

Biltemas lager i Halmstad. Foto: STMO Group Biltemas lager i Halmstad. Foto: STMO Group

En av Sveriges större detaljister bygger ut sitt lager i Halmstads hamn. Samtidigt fortskrider bygget av en helt ny infartsled från E6 och till hamnen.

Biltema utökar sitt huvudlager i Halmstads hamnområde i samband med att bolaget expanderar sin verksamhet med 16 nya varuhus. Biltemas lager 1 som beräknas vara klart under våren 2021 byggs ut med cirka 7500 kvadratmeter. SodrainfartenHalmstad

Biltemas lager ligger strategiskt placerat vid containerdepån vid kaj och i anslutning till järnvägen. Utöver utbyggnaden i hamnen planerar Biltema att bygga ytterligare cirka 100 000 kvadratmeter lagerytor med beräknad byggstart senare i år.

Nu fortskrider också byggandet av Södra infarten – en helt ny tvåfilig trafikled som ska ansluta Halmstads hamn med E6 och få bort mycket av den tunga trafiken från dagens genomfartsled i centrala Halmstad – Laholmsvägen.

Södra infarten kommer att gå parallellt med västra stambanan och ansluta till E6 via en helt ny trafikplats.

BILDEN T H: Den spikraka vägsträckan markerad i rött är Södra infarten som just nu byggs. Vägen kommer att gå intill järnvägen genom Halmstad – södra stambanan. Nere i högra hörnet syns den nya trafikplats som byggs och i övre vänstra hörnet syns Södra infartens anslutning med hamnen och centrum.

SKISSEN UNDER: Södra infartens anslutning med hamnen och centrum via två rondeller. Hamnområdet skymtar längst upp till vänster i skissen och centrum i övre högra hörnet.

 

SodrainfartenHalmstad1

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-01-14 10:33

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!