DB Schenker tar upp kampen med varubreven

(Foto: MTD) DB Schenker Privpak anlitar MTD för att bära ut distanshandelsvaror med morgontidningen. (Foto: MTD) DB Schenker Privpak anlitar MTD för att bära ut distanshandelsvaror med morgontidningen.

Dela ut e-handelsvarorna med morgontidningen. Det är idén när DB Schenker Privpak nu låter morgontidningsdistributören MTD ta hand om utbärning av försändelser upp till 2 kilo. Därmed får e-handlare för första gågen ett rikstäckande alternativ till Postens varubrev – och med utdelning även lördag.

Det är i Borås gamla kataloghandel som den har sitt ursprung, den verksamhet som med tiden har blivit DB Schenker Privpak - en nordisk jätte inom transporter från företag till privatpersoner. Paket med ombudsutlämning är standardtjänsten, men för den stora del av e-handelsordrarna som väger under 2 kilo har handlarna ofta vänt sig till Postnord, för tjänsten varubrev.

Transportjättarnas tredje kollega Bring (där tidigare Citymail ingår) erbjuder distanshandlarna brevutdelning i stora delar av landet, men kan inte kallas rikstäckande. När nu DB Schenker Privpak anlitar tidningsutdelarnätet MTD för att dela ut brev över hela landet så blir det alltså ett väsentligt tillskott till tjänstefloran för e-handeln. MTD:s fulla namn byttes härom året från Morgontidningsdistribution till Morgontidig distribution. Företaget passerar i princip alla Sveriges brevlådor varje morgon och lägger tidningar i två tredjedelar av dem.

Schenkers nya tjänst, som kallas just DB Schenker brev, innebär att brev som hämtas dag ett normalt delas ut före klockan 7 på dag tre. Utbärningen sker även på lördagmorgnar. Maxvikten är, som alltid för brev, 2 kilo, och måttet längd + bredd + höjd får uppgå till högst 90 centimeter. Försändelser som inte går ned i brevlådan hos mottagaren aviseras och får hämtas hos det lokala utlämningsombudet.

Än så länge bedrivs verksamheten i testskala, med näthandeln Buzzador som första kund. I princip är tjänsten tänkt för näthandlare i alla storlekar. I praktiken behöver det dock handla om ett visst antal brev för att hämtningen ska löna sig. Hämtningsvillkoren och prisbilden är i princip en förhandlingsfråga mellan DB Schenker Privpak och respektive e-handlare, och ramarna har ännu inte fastställts.

Alexander Kristofersson

 

E-mail:
Publicerad 2014-01-29 12:33 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38
Cron Job Starts