Därför blev rekordmånga av med sitt körkort förra året

 Foto: Polisen Västmanland Foto: Polisen Västmanland

En kategori trafikbrott ökade rejält under 2020 och är förklaringen till att fler än under något tidigare år fick sitt körkort indraget ifjol.

Antalet körkortsåterkallelser ökade kraftigt under 2020. Totalt fattade Transportstyrelsen 41 603 beslut vilket motsvarar en ökning med 13,4 procent jämfört med året innan. Antalet körkortsåterkallelser är därmed den högsta noteringen hittills under ett år.

Antalet återkallade körkort har ökat kraftigt, från 36 692 under 2019 till 41 603 under 2020. Den största ökningen sker i återkallelsegrund 4, vilket normalt innebär fortkörning. Antalet återkallelser med den grunden ökade med 31 procent, från 19 903 under 2019 till 26 050 under 2020.

Antalet återkallelser ökar i de flesta delarna av landet. Störst är ökningen i Västra Götalands län och i Norrbottens län med 23,6 procent och 22,7 procent. I två län minskar dock antalet återkallelser jämfört med föregående år. I Kronobergs län minskar återkallelserna med 5,1 procent och i Gotlands län återfinns den mest påtagliga minskningen med 17,6 procent.

– Det är normalt att det förekommer variationer med hur det ser ut med den här frågan i olika delar av landet. I ett län som Gotland där det antalsmässigt sker få återkallelser får varje enskilt ärende en större påverkan vilket kan förklara förändringen under 2020, säger Mikael Andersson.

Publicerad 2021-01-20 07:50 Uppdaterad onsdag, 20 januari 2021 08:57

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!