– Coronastöd till enskilda rederier kan vara illojal konkurrens

Finnstar går med rorogods och passagerare mellan Helsingfors och Travemünde, utan coronastöd. (Bild Finnlines) Finnstar går med rorogods och passagerare mellan Helsingfors och Travemünde, utan coronastöd. (Bild Finnlines)

Rederistöden på grund av coronakrisen från regeringarna i Europa kan innebära illojal konkurrens. Det hävdar Finnlines i sin kvartalsrapport.

Finnlinesgruppen behöll i stort sett sina intäkter under januari-mars i år. Intäkterna var 130,5 miljoner euro, att jämföra med 137,6 miljoner euro motsvarande period föregående år. Driftmässigt var förhållandena problematiska under slutet av perioden när coronakrisen inleddes, uppges i rederiets kvartalsrapport.

I kvartalsrapporten görs ett skarpt uttalande om ”regeringar i Europa” som utlovar krispaket till olika rederier. Finland nämns inte uttryckligen, men nyligen beslutade finska regeringen om ett anslag på högst 45 miljoner euro till sju ropax-linjer på grund av coronakrisen. Finnlines inkluderades inte i det stödpaketet.

– Stöd ska ges i enlighet med gällande regler och enskilda bolag får inte gynnas på bekostnad av mer solida konkurrenter, menar Finnlines.

I kvartalsrapporten konstateras att omkring 80-90 procent av Finlands utlandshandel går med sjöfarten och att Finnlines har en vital roll i transporten av mediciner, livsmedel och andra konsumentprodukter till Finland.

Publicerad 2020-05-14 12:48

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Mest läst