CMP inleder miljösamarbete med Port of Los Angeles

CMP:s vd Barbara Scheel Agersnap undertecknar avtalet med Los Angeles hamnkommissionär  H Anthony Pirozzi och Port of Los Angeles direktör Gene Seroka, (Bild: Port of Los Angeles) CMP:s vd Barbara Scheel Agersnap undertecknar avtalet med Los Angeles hamnkommissionär H Anthony Pirozzi och Port of Los Angeles direktör Gene Seroka, (Bild: Port of Los Angeles)

CMP, det vill säga hamnbolaget för Köpenhamn och Malmö inleder miljösamarbete med en av världens största hamnar, Port of Los Angeles.

Ledningen för hamnarna har undertecknat ett samarbetsavtal med syfte att underlätta dialog samt utbyte av information och goda arbetssätt.

De centrala samarbetsområden som anges i avtalet omfattar energianvändning och alternativa energikällor, användningen av miljövänlig utrustning och grön teknik i hamnterminalerna samt engagemang för globala miljöorganisationer och initiativ.

– Vi ser fram emot att arbeta med Port of Los Angeles för att kontinuerligt främja en hållbar hamnutveckling, säger Barbara Scheel Agersnap, vd för Copenhagen Malmö Port, CMP. För att påskynda lösningar på hållbarhetsfrågor måste vi verka för nya tekniker och nya arbetssätt.

Starka partnerskap är avgörande för en stabil och snabb utveckling – och vi hoppas att detta avtal också kommer att intensifiera samarbetet mellan den gröna maritima utvecklingen i våra två regioner, som kommer till nytta för båda parter.

Copenhagen Malmö Port, CMP, bildades 2001 då Öresundsbron och den kombinerade järnvägs- och motorvägslänk som förbinder Malmö med Köpenhamn stod klar.

CMP är den största containerterminalen i Öresundsregionen, men mindre än Göteborg och Århus, och tonvikten ligger på import av konsumentvaror. Hamnen har också utvecklats till den största nordiska hamnen för bilimport. Köpenhamnssidan har det mesta av containerkapaciteten med och på Malmösidan är containerhanteringen koncentrerad till Norra Hamnen.

Port of Los Angeles är Nordamerikas största hamn räknat i containervolym och fraktvärde, och hamnen skeppade varor till ett värde av 297 miljarder USD under 2018. Hamnverksamheten i San Pedro Bay står för ett av nio jobb i den södra regionen av Kalifornien.

Publicerad 2019-11-21 11:13