Cargotec knoppar av Macgregor och skär ner

Cargotec ser över organisation och bemanning i hela koncernen. Nedskärningen motsvarar 245 heltidstjänster. I Sverige räknar företaget med en minskning med 35 personer. Samtidigt avgår Cargotecs vd Mikael Mäkinen. Han får istället ansvar för avknoppningen av affärsområdet Marine, det vill säga Macgregor, till ett eget börsnoterat bolag.

Cargotec har nu konkretiserat sina planer på att bilda ett separat bolag av verksamheten i Macgregor. I affärsområdet har man samlat fartygsmonterad lasthanteringsutrustning. Det är exempelvis fartygsmonterade kranar, ramper, lastluckor och utrustning för bulkhantering.

Affärsområdet Marine ska bilda ett eget börsnoterat företag från och med andra halvåret 2013. Cargotec kommer dock att äga mer än 50 procent av bolaget.

Omstruktureringarna innebär att man räknar med att behöva göra sig av med 245 heltidstjänster, 130 av dem i Finland, 35 i Sverige och 80 i övriga länder. Enligt kommunikationsdirektör Anne Westersund i Cargotec sker översynen inom alla befattningar och orter i koncernen.

De båda övriga affärsområdena, Terminaler, det vill främst säga Kalmar, och Lasthantering, vilket motsvarar Hiab, kommer samtidigt att bli mer självständiga enheter. Det är en del av omorganisationen. Noteringen av affärsområdet Marine kommer att ske på någon av de stora asiatiska börserna.

– Det kan vara Singapore, Hongkong, Shanghai eller någon annanstans säger Anne Westersund. Enligt henne sker avknoppningen för få in kapital till företaget. Men syftet är också att få in nya investerare i bolaget med kunnande om den asiatiska marknaden. 

Cargotecs nuvarande vd Mikael Mäkinen har utsetts till chef för affärsområdet Marine och får ansvaret för att genomföra noteringen. En ny vd för Cargotec håller på att rekryteras. Tapio Hakakari som idag finns i koncernens ledningsgrupp tar tills vidare över som vd i Cargotec.

Mats Udikas

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2012-10-04 16:33 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!