Bytet av logistikleverantör fungerade inte – sjukhus ställer in operationerna

I begreppet förbrukningsmaterial ingår en lång rad produkter, det är till exempel förband, operationsmaterial och undersökningshandskar. Utan dem stannar vården. I begreppet förbrukningsmaterial ingår en lång rad produkter, det är till exempel förband, operationsmaterial och undersökningshandskar. Utan dem stannar vården.

I oktober tog tredjepartslogistikern Apotekstjänst över leveranserna av förbrukningsmaterial till regionerna Uppsala, Sörmland, Västmanland, Dalarna och Örebro. Leverantörsskiftet har inte fungerat och sjukhusen ställer nu in planerade operationer, eftersom det saknas förbrukningsmaterial.

Apotekstjänsts uppdragsgivare Varuförsörjningen vill inte uttala sig om orsakerna förrän ordningen återställts och lugnet lagt sig bland upprörda vårdansvariga. Enligt Dagens Medicin har upp till 100 operationer ställs in på Akademiska sjukhuset i Uppsala och från andra håll rapporteras om kaotiska extrainsatser för att återställa leveransflödet av förbrukningsartiklar.

Från Apotekstjänsts sida hävdas att något gått snett i själva överlämnandet av logistikuppdraget som sammanlagt rör sig om varor för 1,3 miljarder årligen.

– I samband med överlämningen från det tidigare leverantörsföretag så har störningar tyvärr uppstått i logistikflödet, med försenade materielleveranser som följd, skriver Apotekstjänst på hemsidan. Situationen som uppkommit beror bland annat på låga lagernivåer hos vissa regioner innan övertagandet, vilket lett till att materielbeställningarna blivit betydligt större än vad som angavs i uppdragsbeskrivningen.

Ett ytterligare problem, enligt Apotekstjänst, är att ett oväntat stort antal beställningar kommit in utanför det ordinarie beställningssystemet, via telefonsamtal och epost. Dessa måste hanteras manuellt var för sig. Apotekstjänst mottar löpande leveranser från cirka 260 olika produktleverantörer som behandlas och packas om, för daglig leverans till regionerna. Det rör sig om sjukvårdsprodukter av förbrukningskaraktär, exempelvis material för injektioner och transfusioner, förband, operationsmaterial, undersökningshandskar, provtagningsmaterial som levereras från Apotekstjänsts centrallager.

Möjligheten att göra akuta beställningar utanför de e-lösningar som finns verkar ha skapat problem för Apotekstjänsts uppföljning i sitt lager. I samråd med Varuförsörjningen skapade man i en möjlighet att sända in excel-ark med akutorder till en speciell funktionsbrevlåda. Den har nu stängts i förhoppning om att verksamheterna gör förnyad inventering och lägger order i de ordinarie beställarlösningarna i respektive region.

Varuförsörjningen som är ansvarig för upphandlingen, hävdar att it-problem ligger bakom de uteblivna leveranserna. Enligt Petter Karlsson, förvaltningschef för Varuförsörjningen har Apotekstjänsts it-system inte fungerat "som förväntat", säger han in en intervju med Dagens Medicin:

– Det, i kombination med att inleveranser till deras lager inte heller har varit smärtfria, är kanske inte hela orsaken, men det är en delorsak.

Av intervjun i Dagens Medicin att döma tycks Apotekstjänst ha problem med sitt WMS, lagerhanteringssystemet.

– Det handlar om att få in varor i ett lagersystem och göra dem sökbara och därmed plockbara på lagret. Man vet inte var varorna är.

Apotekstjänst har tillfälligt utökat arbetstiderna och även kallat in extrapersonal. Verksamheten pågår i princip dygnet runt på det lager i Uppsala som i samband med det nya avtalet flyttades från Mediq med lager i Göteborgsområdet till lageranläggningen Boländerna i Uppsala och där Apotekstjänst tidigare i år har installerat 6 300 pallplatser.

De akuta beställningarna har nu levererats, meddelar Apotekstjänst och tillägger:

– Nu har vi fortsatt med övriga ordrar för att återställa nivåerna vid regionernas egna lager.

Apotekstjänst är en tredjepartslogistiker som ingår i Versteegh-gruppen. Systerföretag är bland annat Bonver Logistics och Bonver Entertainment.

Publicerad 2019-10-16 17:43

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!