Bauhaus lift kan ge 132 000 kr i böter

(Bild: Holger Ellgaard/Wikipedia (CC BY-SA 3.0)) Stora verksamheter tvingas betala höga belopp om de blir påkomna med arbetsmiljöbrister.  (Bild: Holger Ellgaard/Wikipedia (CC BY-SA 3.0)) Stora verksamheter tvingas betala höga belopp om de blir påkomna med arbetsmiljöbrister.

[Förtydligad version.] Bauhaus i Bromma krävs på 132 200 kronor av Arbetsmiljöverket, skriver Transportnytts systertidning Järn Bygg Färg. Företaget använde en plocklift som underkänts vid besiktning. Rättsosäkert, anser näringslivet om myndighetens nya bestraffningsmuskler.

Bauhaus typ av plocklift, Crown Wav 50-84Eftersom Bauhaus fordonsmodell, Crown Wav 50-84, lyfter personer omfattas den av besiktningskravet och de höga sanktionsavgifterna. (Bild: Crown)I sak är det oklart om det var något fel på liften, en Crown Wav 50-84, vars plattform kan lyfta plockarens sulor till 2,14 meters höjd. Besiktningsföretaget Inspecta hade slagit ned på att lutningsindikatorn inte sade ifrån, men verkstaden som sedan skulle laga den insisterade på att fordonet var helt: Lutningsindikatorn är inte tänkt att ge utslag innan plattformen hissats 510 millimeter.

Icke desto mindre krävs Bauhaus i Bromma nu alltså på 132 200 kronor eftersom liften har använts trots att den inte varit godkänd från besiktningen. Sedan den 1 juli 2014 kan Arbetsmiljöverket utdöma sanktionsavgifter på mellan 40 000 och 400 000 kronor mot bolag som myndigheten anser bryter mot vissa bestämmelser.

Avgiften beror på antalet anställda i bolaget, inte nödvändigtvis bara vid arbetsplatsen i fråga. För Bauhaus i Bromma har sanktionsavgiften beräknats som grundbeloppet 40 000 kronor plus 721 kronor per anställd.

Fram till den 1 juli 2014 behövde Arbetsmiljöverket gå via polis och åklagare för att få felande arbetsgivare belagda med böter, men det ansågs ineffektivt. Det nya systemet har dock fått kritik från bland andra Svenskt näringsliv, för att vara rättsosäkert, skriver Järn Bygg Färg.

Utrustningen som måste besiktas finns listad i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2003:6 (bilaga 1). Liften i fråga klassas där inom undergruppen "Maskindrivna lyftanordningar avsedda för lyft av arbetstagare", vilka ska besiktas var tolfte månad. Även hissar och en rad typer av kranar hör till de utrustningar som ska besiktas av den som vill gå fri från avgifterna, och fokus kan sägas ligga på anordningar som ska bära människor eller hålla exempelvis bilar i luften ovanför dem.

De flesta truckar, vilka är till för att lyfta enbart gods, omfattas normalt inte av besiktningskraven. Deras användning regleras i föreskriften AFS 2006:5. Den preciserar i 19 § sanktionsavgifter i en lägre skala, från 15 000–150 000 kronor, för arbetsgivare som inte har ordning på de skriftliga tillstånd som varje truckförare måste ha.

Alexander Kristofersson

E-mail:
Publicerad 2015-09-03 02:00 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!