Avstängda skyddsombud en stridsfråga i hamnkonflikten

Panelen diskuterade skyddsombud på Hamnarbetarförbundets seminarium: Joakim Ärlund, Sveriges Hamnar (tv), Ali Esbati, v, Pernilla Gunther, kd, Sonia Koppen, Vision, Erik Helgeson, Hamnarbetarförbundet och docent Maria Steinberg. (Bild: Mats Udikas) Panelen diskuterade skyddsombud på Hamnarbetarförbundets seminarium: Joakim Ärlund, Sveriges Hamnar (tv), Ali Esbati, v, Pernilla Gunther, kd, Sonia Koppen, Vision, Erik Helgeson, Hamnarbetarförbundet och docent Maria Steinberg. (Bild: Mats Udikas)

– Människors liv ställs på spel. Det sa Hamnarbetarförbundets Erik Helgeson i Almedalen. I april i år stängdes nämligen ett hundratal skyddsombud i Hamnarbetarförbundet av. Arbetargivarsidans Joakim Ärlund höll inte med: 
– Vi ser inte att riskerna har ökat.

Som en följd av hamnarbetarkonflikten på APM Terminals i Göteborg har arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar stängt av Hamnarbetarförbundets skyddsombud över hela landet. Det gäller från och med april i år.

Under Almedalsveckan arrangerade Hamnarbetarförbundet ett mycket välbesökt seminarium om skyddsombudens roll där Erik Helgeson, styrelseledamot i Hamnarbetarförbundet, och arbetsgivarsidans Joakim Ärlund deltog. I publiken i den fullsatta salen skymtade såväl Svenskt Näringslivs vice ordförande Peter Jeppsson som Transportarbetarnas avtalssekreterare Peter Winstén.

I panelen fanns de två riksdagsledamöterna Ali Esbati, v, och Pernilla Gunther, kd, och Sonia Koppen, ordförande i fackförbundet Visions Göteborgsavdelning.

Docent Maria Steinberg, arbetsrättsjurist, inledde seminariet med en genomgång om den roll som skyddsombuden har. Steinberg menade de har en viktig roll för folkhälsan. Skyddsombuden är en mer än hundra år gammal institution som infördes redan 1912. De har också långtgående befogenheter, de kan exempelvis stoppa produktionen om den anses vara en risk för de anställda.

Steinberg underströk att skyddsombuden måste ha förtroende från sina kolleger. Arbetsgivaren ska godkänna dem som utses till skyddsombud. Det vanligaste är att skyddsombudet är fackligt anslutet och att det finns ett kollektivavtal mellan fackföreningen och arbetsgivaren.

Om kollektivavtal saknas så har det i praktiken fungerat så att arbetsgivarna kunnat godkänna de skyddsombud som de anställda utsett. Hittills har hamnarna runt om i landet i allmänhet accepterat Hamnarbetarförbundets skyddsombud.

Om det är enligt lagen eller ej har aldrig prövats i Arbetsdomstolen. Och på den här punkten skiljer sig uppfattningarna åt mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Sedan i april har Sveriges Hamnar stängt av Hamnarbetarnas skyddsombud enligt sin arbetsgivarpolicy.

– Under åren har vi varit oense om olika frågor. Men i skyddsfrågorna så har vi ändå kunnat samarbeta. När det gäller det andra fackförbundet Transport så har samarbetet i skyddsfrågorna här fungerat bättre än i andra frågor, sa Erik Helgeson.

– Det är en väldigt riskfylld väg man träder in på nu. Det är mycket tydligt att det är en påtryckning på oss.

Han fick medhåll av riksdagsmannen Ali Esbati som sa att det var en mycket olycklig situation:

– Det är en del av ett maktspel. Arbetsgivarna borde hålla sig för goda för en sådan sak, sa han och menade att det är fråga som lagstiftarna i riksdagen borde titta närmare på.

Joakim Ärlund sa att avstängningen var en följd av att lagen förutsatte att det fanns ett kollektivavtal med de fackförbund som skyddsombuden tillhör.

– Det spelar ingen roll hur många skyddsombud som finns på en arbetsplats, om de är tre eller om de är femton, det är ändå alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för säkerheten på arbetet.

Ärlund sa också att det inte fanns något som visade att säkerheten i hamnarna försämrats.

– Det handlar också om likabehandling av olika fackförbund. Ett fack som tecknar ett kollektivavtal som innebär fredsplikt får olika fördelar i utbyte. Vi kan inte ge de fördelarna till ett fackförbund som inte har något kollektivavtal.

Mats Udikas

Publicerad 2018-07-05 11:10

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!