Även Transport varslar om strid

(Bild: SCA Logistics) SCA Logistics hör till hamnoperatörerna som drabbas om Transports varslade konfliktåtgärder sätts i verket. (Bild: SCA Logistics) SCA Logistics hör till hamnoperatörerna som drabbas om Transports varslade konfliktåtgärder sätts i verket.

Bättre arbetsvillkor för blixtinkallade medarbetare utan anställningstrygghet – det är vad fackförbundet Transport kräver för att dra tillbaka ett hot om övertids- och inhyrningsblockader vid svenska hamnanläggningar, samt totalstrejker vid sex av dem.

Shorelink i Luleå, SCA Logistics i Umeå och Sundsvall, Mälarhamnar i Västerås samt APM Terminals och Logent Port & Terminal i Göteborg är de sex arbetsgivare som Transportarbetareförbundet har varslat om total arbetsnedläggelse. Den ska äga rum i två 24-timmarsomgångar under tisdagarna den 31 maj respektive 7 juni – från midnatt till midnatt. Samtliga arbetsgivare där förbundet har medlemmar omfattas dock av hotet om blockad mot övertidsarbete, mertidsarbete, nyanställning och inhyrning, ett varsel som träder i kraft den 28 maj från midnatt.

För APM Terminals i Göteborg kommer det nya konflikthotet ovanpå den pågående striden med det andra fackförbundet, Hamnarbetarförbundet. Hamnarbetarförbundet har sedan några veckor genomfört ett antal 24-timmarsstrejker vid Göteborgs hamns containerterminal, anläggningen som under APM Terminals drift står för ungefär hälften Sveriges containerlyft över kaj. De strejkerna har dock haft fokus på medinflytande mer generellt. När nu Transport skramlar med sina vapen rör det sig framför allt om ”blixtarna” – men också om fler hamnar.

Enligt Transport utför de medarbetare som rycker in på kort varsel uppemot en femtedel av allt arbete i många hamnar, och förbundet anser det vara oacceptabelt att de då bara är garanterade lön för tre timmars arbete. Blockadvarslet har utformats för att ge störst effekt där praktiken är vanligast.

– Ju mer hamnarna förlitat sig på att kunna ringa in dem med otrygga anställningar, desto mer kännbart kommer varslet att bli, säger Transports centrala ombudsman Peter Winsten i förbundets pressmeddelande.

E-mail:
Publicerad 2016-05-18 13:30 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38