Almedalen gav utrymme åt transportfrågorna

(Bild: Gotlands kommun) Närmare ett 50-tal seminarier tar upp olika transport- och logistikfrågor i Almedalen. (Bild: Gotlands kommun) Närmare ett 50-tal seminarier tar upp olika transport- och logistikfrågor i Almedalen.

Transportsverige var väl representerat på Almedalsveckan i Visby detta valår. Åtminstone ett 50-tal seminarier och evenemang under veckan handlade om transporter, transportpolitik och infrastrukturfrågor.

Näringslivets transportråd, Transportgruppen, Åkeriföretagarna, Transportarbetarförbundet, Redareföreningen, Sjöfartsforum, Ostkusthamnar, Kneg, Öresundsregionen, och Norbotniabanegruppen var några av dem som deltog på Almedalsveckan och som bjöd in till seminarier om de viktiga transport- och logistikfrågorna.

Bland annat presenterade Alliansen sitt "Sverigebygge" med bland annat nya stambanor. Skogsindustrin argumentarade mot oppositionens planer på kilometeravgifter. Elvägar är ett högaktuellt ämne som återkom under flera seminarier. Frågan om större lastbilar aktualiseras av Skogforsk och Söderenergi som parkerade en 74- tons flislastbil inne i Visby.

Miljön och frågan om fossilfria transporter diskuterades ur olika infallsvinklar under veckan. 

 

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2014-06-22 12:59 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!