Åkare vill se förlängd klampning

(Bild: Clas-Göran Sandblom) Vackert så, tycker Sveriges Åkeriföretag. (Bild: Clas-Göran Sandblom) Vackert så, tycker Sveriges Åkeriföretag.

Klampning utan tidsgräns hade varit bäst, anser Sveriges Åkeriföretag apropå regeringens förslag att förlänga åtgärdens maxtid vid brott mot cabotagereglerna från 24 till 36 timmar.

– 36 timmar är trots allt bättre än dagens 24 timmar. Vi motsätter oss därför inte den föreslagna ändringen av tidsgränsen, säger Sveriges Åkeriföretags branschchef Ulric Långberg i ett pressmeddelande.

– Poängen med att ta bort tidsgränsen helt och hållet är att syftet med åtgärden skulle uppnås i närmare 100 procent av fallen. Därför tycker vi att det vore bättre.

Branschförbundet ser positivt på att förslaget ger rätt för tulltjänstemän att besluta om förskott för sanktionsavgifter. Det effektiviserar kontrollerna och ökar möjligheten att komma åt fusk, enligt Sveriges Åkeriföretag, som gärna skulle se att även Kustbevakningen fick motsvarande befogenheter.

Åkeriföretagen lyfter fram ännu ett problem de tycker sig se: att svenska företag straffas hårdare än utländska vid nedslag på kör- och vilotiderna. Svenska transportföretag räknas i princip alltid som skyldiga när förare begår överträdelser, något som inte gäller utländska åkerier i samma utsträckning.

– Vi vill att utländska transportföretag på samma sätt ska anses vara ansvariga för sina förares överträdelser även om det skett utomlands, säger förbundets juridiskt sakkunnige John Woxström, som efterlyser att fortsatt färd ska hindras ifall överträdelsen upptäcks i Sverige, oavsett om en annan förare anlitas för att fortsätta köra det kontrollerade fordonet.

Publicerad 2018-01-17 13:19

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Mest läst