Sökresultat

Statliga flygplatskoncernen Swedavia har utsett Kristina Ferenius till ny CFO samt ny ledamot i koncernledningen.