Trafikverkets bedömningar missar viktiga investeringar

Ingela Bendrot är vd för Nya Ostkustbanan. Dessförinnan var hon statssekreterare med ansvar för infrastruktur och transportpolitik, när Catharina Elmsäter Svärd var infrastrukturminister. Hon har även varit miljöchef på Skanska och biträdande Stadsdirektör i Stockholm. Hon är styrelseledamot i Catena, ett bolag som är specialiserat på logistikfastigheter. (Bild: Erik Roxfelt/Nya Ostkustbanan) Ingela Bendrot är vd för Nya Ostkustbanan. Dessförinnan var hon statssekreterare med ansvar för infrastruktur och transportpolitik, när Catharina Elmsäter Svärd var infrastrukturminister. Hon har även varit miljöchef på Skanska och biträdande Stadsdirektör i Stockholm. Hon är styrelseledamot i Catena, ett bolag som är specialiserat på logistikfastigheter. (Bild: Erik Roxfelt/Nya Ostkustbanan)

Flera brister i Trafikverkets sätt att beräkna effekten av ny infrastruktur gör att statens pengar riskerar att investeras fel. Det anser Nya Ostkustbanans vd, den tidigare statssekreteraren Ingela Bendrot, som i Transportnytt nr 5–2018 pekade ut några av räknefelen som hon vill se åtgärdas. 

SCA investerar närmare 8 miljarder i Östrands massafabrik – en av de största investeringarna någonsin i Sverige. Jätteanläggningen står snart klar, produktionen väntas dubblas. För ganska exakt ett år sedan presenterade Trafikverket en effektbedömning av en etapp på Nya Ostkustbanan som ligger vid Östrand. Den tar inte hänsyn till den nya fabriken.

Hur kan det bli så här? Nya Ostkustbanan samlade ledande forskare och expertmyndigheter för att ta reda på varför. Svaret är – lite förenklat – att Trafikverket endast tar hänsyn till investeringar som är klara, inte pågående. Kalkylerna är viktiga – de ligger till grund för statens fördelning av de statliga infrastrukturpengarna. Det är viktigt att modellerna är rättvisande – annars riskerar vi felinvesteringar.

Kalkylerna har flera brister. En är att teoretiska prognosmodeller värderas högre än verkligheten. För att beräkna lönsamheten används trafikprognoser, vilka ofta ger stora fel, i synnerhet för godstransporter på specifika sträckor. Det beror bland annat på brister i antagna förutsättningar. Trafikverket bortser från det som händer i verkligheten, i ett missriktat försök att behandla alla objekt lika.

Alla vet att Östrand kommer att dubbla sin produktion och att det ställer stora krav på infrastrukturen runt fabriken. Motsvarande situation finns på andra håll, inte minst vid den nya storhamnen Norvik söder om Stockholm. I stället för att använda prognoser som är lika missvisande överallt borde prognoserna justeras utifrån verkligheten – eller så borde man tydligt ange vilka stora pågående investeringar som inte beaktas.

En annan brist är oförmågan att se transportsystemet som ett system. Bedömningarna görs av korta etapper, utan hänsyn till de vinster som uppstår när hela sträckan är klar. Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är ett avskräckande exempel. Kommande dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Härnösand snuttifieras på samma sätt. 27 mil järnväg delas in i 17 etapper.

Dubbelspår på Ostkustbanan ger högre kapacitet och en dramatisk förbättring av tillförlitligheten. Det ger förutsättningar att dra nytta av järnvägens fördelar för långväga, tunga transporter. Vinsterna för miljön är uppenbara. Mervärdet av tillförlitlighet för godstransporter fångas dock inte i analyserna.
Förseningar räknas enbart som förlorade kapitalkostnader, när tillförlitlighet i själva verket utgör en kritisk faktor. Om företagen inte kan lita på att godset kommer fram med tåg tvingas de välja andra, dyrare transportlösningar.

Samhällsekonomiska bedömningar måste vara viktiga underlag vid offentliga investeringar, inte bara inom transportområdet. Men när de inte ger en rättvisande bild av verkligheten, behoven och nyttorna leder de fel. Därför kommer vi fortsätta driva på för mer verklighetsanpassade modeller!

E-mail:
Publicerad 2018-08-14 14:47:16 Uppdaterad tisdag, 14 augusti 2018 17:03

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.