Godstransporterna måste få ta plats

(Bild: Trafikverket) Rikard Engström arbetar som strateg på Trafikverket med fokus på gods- och logistikfrågor samt på omvärldsbevakning och internationella uppdrag. Han har en bakgrund som forskare och lektor inom logistik på Handelshögskolan i Göteborg. Rikard Engström har disputerat på en avhandling om konkurrens inom godstransportsektorn och har ett förflutet på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. (Bild: Trafikverket) Rikard Engström arbetar som strateg på Trafikverket med fokus på gods- och logistikfrågor samt på omvärldsbevakning och internationella uppdrag. Han har en bakgrund som forskare och lektor inom logistik på Handelshögskolan i Göteborg. Rikard Engström har disputerat på en avhandling om konkurrens inom godstransportsektorn och har ett förflutet på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

ÅSIKTEN. Man kan inte ställa krav på att varor ska vara tillgängliga 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan utan att transporterna får ta plats och ger viss negativ påverkan på andra funktioner i samhället, påpekar Rikard Engström, strateg på Trafikverket. Artikeln har tidigare varit publicerad i Transportnytt 7-2014 och kan nu läsas här.

Det borde inte regna på dagen. Det borde alltid blåsa lagom när man seglar. Man borde aldrig hamna bakom en långsam lastbil eller bakom ett godståg. Man borde ...

Man kan inte både ha kakan och äta den – man kan inte ställa kraven på tillgängliga varor 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan från världens alla hörn utan att transporterna ska kunna ta viss plats och orsaka viss negativ påverkan på andra funktioner i samhället. Hamnar du bakom en lastbil eller ett tåg kanske det kan hjälpa att tänka att de hjälper dig med att transportera dina framtida produkter. Transporten är budbäraren, oljan i konsumtions­ och överlevnadsmaskineriet.

Godstransporter har förstås
 omfattande negativa konsekvenser för samhället. Det är nå­ got som alla tycks rörande eniga om. Problemen de för med sig är många, oavsett trafikslag och om de framförs enligt konstens alla regler. Sådana konsekvenser måste vi arbeta hårt för att få ned till en allt lägre acceptabel nivå. Målbilden rör hållbarhetens tre dimensioner – såväl miljö, ekonomi som det sociala området är viktiga. Alla trafikslag behövs för att möta samhällets behov, även när vi har egna 3d­printers och har utvecklats som e­handlande konsumenter.

Därmed är inte sagt att bra inte kan bli bättre, att bättre inte kan bli utmärkt. Det kan det. Vi måste lära av varandra, arbeta med ständig utveckling – kanske innebär det att transporter i framtiden inte kan betraktas som en nära nog fri mänsklig rättighet i många fall? Kvalitet kostar i samhället – varför skulle transporterna vara annor­ lunda? Man kan inte koka soppa på en spik. I alla fall ingen aptitlig soppa. Att nå ett bättre transportsystem är inte lätt och det kräver insatser. Men Sverige har en lång historik av att vara framstående på området – det visar inte minst den återkommande höga rankingen i Världsbankens Logistic Performance Index.

En svensk tradition har varit att samverka. I den allt mer globaliserade värld vi lever i är det viktigt att vi vidareutvecklar denna spetskompetens, men också annat som ligger inom logistikområdet. Det är allt från ledande lastbilstillverkning, till akademisk forskning och administration.

Den yrkesverksamme inom transporten är en insatsvara för den effektiva logistiken. Transporten är att betrakta som en – ofta billig – insats­ vara för näringslivet. Näringslivet är att betrakta som en insatsvara för Svensk konkurrenskraft. Det är en katten-­på­-råttan­situation där samverkan och förståelse är avgörande. Genom ökat samarbete, genom ökad förståelse, genom ökad kommunikation, kan vi gå från bra till bättre, från bättre till utmärkt.

Man borde ... ha större förståelse för godstransporternas betydelse för att Sverige ska fungera, för att vi ska ha kläder på kroppen, mat i magen och någonstans att bo. Bra kan bli bättre – enskilt och i samverkan kan transportsystemet utvecklas, men det sker inte över en natt och det är inte gratis.

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2015-01-09 13:40:12 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.

Cron Job Starts