En grön korridor på riktigt

(Bild: Mats Udikas) Jerker Sjögren är senior advisor vid Lindholmen Science Park i Göteborg och rapporterar till vd Niklas Wahlberg. De senaste fyra åren har Jerker Sjögren byggt upp och stått i ledningen för Closer – den nationella satsningen på innovation och forskning inom transporteffektivitet med säte på Lindholmen. Dessförinnan var han verksam vid Näringsdepartementet och ansvarig för Logistikforum. (Bild: Mats Udikas) Jerker Sjögren är senior advisor vid Lindholmen Science Park i Göteborg och rapporterar till vd Niklas Wahlberg. De senaste fyra åren har Jerker Sjögren byggt upp och stått i ledningen för Closer – den nationella satsningen på innovation och forskning inom transporteffektivitet med säte på Lindholmen. Dessförinnan var han verksam vid Näringsdepartementet och ansvarig för Logistikforum.

ÅSIKTEN. Sedan 2009 har det faktiskt genomförts ett antal projekt för att förklara "green corridors" för fler än de redan frälsta. Och försöka göra begreppet så konkret att man till och med kan övertyga en varuägare eller speditör att smarta och gröna transporter i de stora stråken är framtiden, skrev Jerker Sjögren vid Lindholmen Science Park på Transportnytts åsiktsplats i nr 5-2015.

ÅSIKTEN. Sedan hösten 2008 har vi pratat väldigt mycket om gröna korridorer. Sedan 2009 har det dessutom genomförts ett antal projekt i syfte att utveckla konceptet "green corridors" till något som fler än de redan frälsta förstår. Och försöka göra det så konkret att man till och med kan övertyga en varuägare eller speditör att smarta och gröna transporter i de stora stråken är framtiden. Som startar nu.

TransBaltic, EWTCII, Scandria, String, BGLC, GreCOR och SuperGreen har genomfört en rad kartläggningar, utredningar och pilotförsök. Det finns hyllmetrar av strategier och handlingsplaner, delrapporter och slutrapporter. Och som kronan på verket håller vi nu i projektet SWIFTLY Green på att ta fram en verktygslåda med åtgärder för att göra transporterna och korridorerna gröna.
För nu är det äntligen dags för verkstad. För implementering. I de nio så kallade Core Network Corridors som EU har dragit kors och tvärs i Europa. Den längsta av dem – Scandinavian Mediterranean corridor (ScanMed) går genom Sverige.

Startar på Malta, går längs hela den italienska stöveln, korsar Österrike och Danmark. Och sen får den två stråk i Sverige – det västra går från Skåne via Göteborg upp till Oslo medan det andra stråket går diagonalt från Skåne upp till Stockholm. Därefter över till Finland och ryska gränsen. Via en utbuktning kommer både Hallsberg och Örebro med.

ScanMed innebär unika möjligheter för alla aktörer i Sverige: regering och riksdag, regioner, varuägare och transportföretag, hamnar, terminalägare, universitet. Här kan vi nu kraftsamla – om vi vill – för att plocka bort alla flaskhalsar, bygga mötesspår för långa tåg, satsa på infrastruktur för nya bränslen, testa och införa nya spännande logistiklösningar.

Pat Cox, som EU har satt att koordinera satsningarna längs ScanMed, har stora förväntningar på Sverige. Det framgick tydligt på konferensen i Malmö den 6 maj som handlade om att få fart på innovationerna och det gränsöverskridande genomförandet. Vi har kanske bättre på fötterna än de andra i korridoren. Vi har lärt oss mycket av de tidiga projekten. Men vem tar initiativet och skapar verkstad?
Det är synd att Logistikforum lagts ned. Där togs ursprungligen initiativet till det svenska arbetet med Gröna Korridorer. Där skulle också ett nytt initiativ ha kunnat tas kring satsningar i ScanMed. Inte minst för att få genomslag för nya synsätt – bort från isolerad nationell planering mot gränsöverskridande europeiska tankebanor.

Inget kommer att hända för att "Bryssel vill det", skrev Pat Cox inför konferensen i Malmö. Det krävs att alla inblandade aktörer samarbetar för att stärka det europeiska transportnätet i syfte att bidra till långsiktig konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Bara så kan ScanMed och de andra åtta korridorerna bli gröna korridorer på riktigt!

 

E-mail:
Publicerad 2015-09-22 22:09:31 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.