Dags att ge inlandssjöfarten förutsättningar att nå framgång

(Bild: P Elerud) Anna Risfelt Hammargren är konsult med verksamhet inom den maritima näringen. Hon var tidigare vd för föreningen Sjöfartsforum (idag Maritimt Forum) där hon drivit arbetet för en svensk maritim strategi och för att lyfta fram sjöfartens och vattenvägens möjligheter i transportsystemet. (Bild: P Elerud) Anna Risfelt Hammargren är konsult med verksamhet inom den maritima näringen. Hon var tidigare vd för föreningen Sjöfartsforum (idag Maritimt Forum) där hon drivit arbetet för en svensk maritim strategi och för att lyfta fram sjöfartens och vattenvägens möjligheter i transportsystemet.

ÅSIKTEN. Fördelarna med pråmtrafik på floder, sjöar, kanaler är många – och vinnarna också. Men tyvärr finns inte inlandssjöfart i Sverige, trots att ett EU-regelverk finns infört, skrev tidigare vd:n i Sjöfartsforum Anna Risfelt Hammargren i Transportnytt nr 5-2017. Läs hennes lista över förutsättningarna som måste komma på plats.

Känner du till inlandssjöfart, EU:s femte trafikslag? Det är pråmtrafik på floder, sjöar, kanaler. Pråmarna är långa, låga, högteknologiska och specialiserade. Du har säkert sett dem på floderna i Europa där de trafikerar sedan årtionden tillbaka.

Inlandssjöfarten är EU-klassad. Regelverket infördes i svensk lag 2014. Med inlandssjöfart kan godstrafik i regioner lyftas från landsväg till vattenväg. Pråmtrafik är energi-, miljö- och kostnadseffektiv och den gör transportsystemet i och runt städer säkrare och mindre miljöbelastande. Livsmiljön för medborgarna förbättras. Fördelarna är många och vinnarna också, men tyvärr – inlandssjöfart finns inte i Sverige, regelverket till trots.

Ett nytt trafikslag kräver många beslut, inte bara basregelverket. Det saknas bland annat anpassade beslut om lotsning och farledsavgifter. Jo, pråmarna är längre än 70 meter, men de trafikerar i slingor, ”instängda” i sina inre, säkra vattenvägar och har högteknologisk navigationsutrustning och bättre manöverförmåga än havsgående fartyg. Pråmarna behöver beslut om lotsbefrielse. (Jämför med beslut om testprojekt av självkörande fordon.) Tyvärr väntas istället lotsavgiften öka nästa år till det dubbla för exempelvis varje slinga tur och retur Göteborg – Vänersborg.

Det behövs också avgiftsbefrielse från farledsavgifter. Jo, pråmen trafikerar vattenvägen, men inte i trafik till och från Sverige, utan i trafik inom landet där den är ett direkt alternativ till lastbilen, som inte betalar vägavgift. Regeringen har utsläppsmål för transportsektorn och ambitionen att flytta gods från väg till sjö. Pråmtrafik kan göra skillnad. Varje containerpråm på sträckan Göteborg–Trollhätte kanal–Vänern lastar cirka 50–80 containrar till mindre än en tredjedel av lastbilarnas energimängd.

Lastbilstransporter är enkla och billiga, pråmtransporter mer komplexa och inkluderar omlastning. Transportköpare måste lägga om sina logistiksystem och varuägare/transportköpare, logistikaktörer, rederier, hamnar och andra behöver samverka. Intresset för pråmtrafik är stort idag, men de ekonomiska kostnadsnackdelarna riskerar att spräcka kalkylerna.

Att införa ett nytt trafikslag – och åstadkomma genomslag och effekt – sker inte av sig självt. Det behövs stöd och stimulans i en etableringsfas. Alla aktörer måste bidra. Näringen och industrin arbetar på nya logistikupplägg, intresset är stort från kommuner och regioner och hamnar sänker eller tar bort avgifter.

Nu saknas statens bidrag och stöd. Jag uppmanar därför regeringen att ta de sista stegen och låta ord bli handling. Låt inlandssjöfartens värde för samhället och transportsystemet styra. Ge det nya trafikslaget sina nödvändiga förutsättningar, stöd införandet under en etableringsperiod och klassa också alla Sveriges inre vattenvägar. Bordet är dukat. Möjligheterna finns nu!

E-mail:
Publicerad 2017-09-06 12:36:27 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.