Underlagen för Truck- och lagerhandboken 2021 har gått ut – retur 26 juni

Truck- och lagerhandboken 2021 är på mer än 200 sidor och innehåller en unik sammanställning av företag, produkter och tjänster för den svenska logistikmarknaden. Uppgifter ur Truck- och lagerhandboken används dessutom på webbplatsen Transportnytt.se

I bilagan till det epostmeddelande som Transportnytt skickat ut hittar du de uppgifter som vi har om ditt företag sedan tidigare och planerar att föra in i Truck- och Lagerhandboken. 

Nu undrar vi:

 • Är uppgifterna korrekta? Eller behöver de kompletteras? Har vi rätt adress och rätt kontaktperson?
 • Har vi fått med alla områden som ditt företag är verksamt inom? En lista på alla kategorier finns i slutet på texten. Notera den nya kategorin E-handelsnyckeln som vi införde förra året. Är formuläret inte komplett, skicka gärna ett mail snarast, så gör vi ett nytt formulär till er:
 • Formuläret finns också i Excel. Skicka ett e-postmeddelande till redaktionen så kommer ett anpassat Excelformulär efter någon dag.
 • Handboken bygger på data som vi samlar in från dig och dina kolleger i branschen. Att bidra med uppgifter är GRATIS, du förbinder dig inte till någonting. Handboken finansieras med prenumerationsavgifter och annonser.
 • Annonser bokas hos Katarina Ungman, 08-514 934 72. Katarina ger gärna förslag hur ditt företag kan förstärka effekten av publiceringen i handbokenoch på nätet.
 • Bifoga gärna högupplösta bilder på produkter som företaget har lanserat under de senaste tolv månaderna med vanlig post eller med epost:
 • GDPR: Vårt register för Truck- och lagerhandboken innehåller inte personuppgifter, utöver de e-postadresser och telefonnummer vi behöver för att uppdatera handboken. Alla våra uppgifter uppdateras en gång om året enligt det bifogade formuläret. Vi tar naturligtvis bort dem om du så önskar.
 • Var vänlig returnera senast 26 juni 2020. Enklast svarar du genom att returnera underlagen till: Truck- och lagerhandboken, Transportnytt, Box 2082, 169 02 Solna. Gärna med vanlig post. Skriv ”Frisvar” på kuvertet så slipper du portot. Eller använd epost:  
 • Senaste utgåvan av Truck- och lagerhandboken hittar du här:
   pdfTruck- och Lagerhandboken 202015.49 MB 
 •  Är alla våra uppgifter ok? Var vänlig bekräfta helt kort med epost så kommer det ingen påminnelse.

Mats Udikas,
chefredaktör

 

Mer fakta:

Handboken innehåller information från mer än 600 företag verksamma inom materialhantering, logistik, auto-id och logistiktjänster och trycks i en upplaga på omkring 9000 ex. I början på maj går vår förfrågan ut till de logistik- och materialhanteringsföretag som är aktiva i Sverige. E-handelsguiden är ett nytt populärt inslag i handboken som vi införde i senaste upplagen. Vi fortsätter naturligtvis med den.

Truck- och lagerhandboken 2021 kommer ut 26 oktober 2020 och distribueras tillsammans med Transportnytt 8-2020. Truck- och lagerhandboken finns också i kortversion här på www.transportnytt.se. I vänsterkolumnen på den här webbsidan kommer du enkelt in i Truck- och lagerhandbokens totalt 60 produktkategorier och till mer än 600 leverantörer.

Frågor och svar:

• Kostar det något att komma med i Truck- och lagerhandboken?

De uppgifter som redaktionen frågar om i formulären införs gratis.

• Det saknas produktområden i Truck- och lagerhandboken som är viktiga för mig. 

Vi uppdaterar Truck- och lagerhandboken kontinuerligt och tar gärna emot tips för hur den kan bli bättre. Skicka ett epostmeddelande till: 

• Vårt företag har tusentals produkter, vi har inte möjlighet att lämna uppgifter om alla dem.

Gör ett urval, välj dem som är relevanta för en logistiker eller en lagerchef. Eller ta med dem som går i störst volymer just nu. Ambitionen med Truck- och lagerhandboken är inte att vara en komplett databas, utan att ge exempel på vad som finns på marknaden och hur produkterna används.

• Vem pratar jag med om jag vill synas mer och förstärka vår medverkan i Truck- och lagerhandboken 2021?

Ring Katarina Ungman, 08-514 934 72, eller skicka ett epostmeddelande: 

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2014-04-29 15:19 Uppdaterad torsdag, 11 juni 2020 13:33