Staplingskranar

Automatiska staplingskranar användes ursprungligen för lagring av gods på pall i lager som kan vara upp till 40 meter höga. Kranarna är elektroniskt styrda och rör sig på räls. Pallvikterna kan vara kring 1000 kg eller mer. Biltillverkare använder lager med staplingskranar för mellanlagring av bilkarosser.
Andra typer av lösningar med staplingskranar har utvecklats under åren. Så kallade "miniloadlager" har blivit vanliga. I dem används lådor av plast och även kartonger som lastbärare.
Maxvikterna som hanteras i lådlager ligger vanligen på omkring 50-100 kg. Miniloadlagret är också lägre: 10– 15 meter.
Användningsområdet är att snabbt kunna lagra in och lagra ut stora godsmängder, ofta i kombination med manuella plockstationer. Ofta kombineras också automatiska pallager med lådlager i samma anlägging.
s42liten_stapling_swisslog

Ledande japansk tillverkare och integratör av system för materialhantering.
Daifuku Co Ltd
Intelligenta logistik- och hanteringslösningar inom lager och distribution.
Automatiserade system för logistik inom lager och distribution. WMS. Simulering, kompletta anläggningar samt support. 4000 projekt i världen.
Håller till i följande område: Automation - WMS - Logistikrådgivning.
Specialist på lagerautomation och materialhantering. Lösningar för hantering av paket, lådor, brickor och pall.
Ledande leverantör av distributions- och lagerlösningar: Rådgivning och design, helhetslösningar, automation, produkter och WMS, service och support.
Tillverkare av automationsutrustning och staplingskranar.
Tillverkning och försäljning av patenterade staplingslager för plåt och andra lagringsobjekt.
Kundspecifika automatiska transport- och lagerhanteringssystem. Helhetsåtaganden, inklusive service och eftermarknad.

Sök här!

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Truck & Lager 2018 Inköpsguiden med allt du behöver för truck, lager, logistik och materialhantering.

Pris: 150 kr.

Truck lager 2018 omslag