Rullbanor

Rullbanan är en mycket vanlig typ av transportör i anläggningar för materialhantering. Den består av transportrullar monterade i en ram. Några fördelar med den är att den även i standardutförande kan ta tungt gods, att den lätt görs ackumulerande, och dessutom är enkel att grena av.
Det finns både drivna och odrivna rullbanor. En odriven rullbanesektion använder antingen tyngdkraften för transporten eller påskjut från efterkommande gods.
Då kan man lagra upp kollin mellan olika stationer på en bana. Många leverantörer har ett stort utbud av moduler till rullbanorna. Det gör att man kan förse dem med funktioner som växlar, stopp och sektioner för ackumulering av gods.
Två huvudgrupper av rullbanesystem är tydliga. Det är dels rullbanor som kan ta pallgods på upp till 1 500–2 000 kg. Det finns också system avsett för lättare gods där godsvikten ligger på högst något hundratal kilo, eller ännu lägre.
Med flatremsdrift kan man driva raka sektioner på upp till 15 meter med en gemensam elmotor. Andra lösningar är att driva rullarna med kedjor eller med en längsgående axel ("line-shaft"). Det finns också rullar med inbyggd drivning.
En rullbana kan anpassas för olika sorters gods genom att man förändrar avståndet mellan rullarna – delningen – och att man väljer rullar med olika typer av plast eller gummibeläggning. Hur fort kan man då köra en transportör? För mindre styckegods så är 1,5 m/s en praktisk gräns. En rullbana går sällan snabbare än 1 m/s. För pallar som väger upp till 1 500 kg överskrids knappast hastigheten 0,3 m/s. Med den hastigheten får en rullbana en kapacitet på omkring 200 pallar i timmen.
Med hjälp av modern styrteknik med frekvensreglerade motorer går det att få upp kapaciteten på rullbanan. Då regleras godsets hastighet på banan steglöst. Automatiken nöjer sig alltså inte med att bara slå av och på drivmotorerna.
Det finns många varianter på rullbanor. Hjulbanan är en variant. Ibland kombineras en sektion med hjulbanor i en rullbana. Det kan vara i en kurva till exempel. En annan användning för hjulbanor som ofta är odrivna är i plockfasader där man har åtkomst till plock- eller monteringsdetaljer från två håll.
Kulbord kan användas för växling av gods i en rullbana. Länkhjulsbord används för hantering av tungt gods, exempelvis vid lastning av containrar på lastflygplan.
Det finns många användningsområden för rullbanor. Här en plockstation för kylda livsmedel. 

En av Europas ledande leverantörer av materialhantering och rörpost till industri, handel och sjukhus.
Postorderföretag med inredning för industri, lager och kontor.
Egen tillverkning av rullbanor och bandtransportörer. OKURA palläggningsrobot för säckar. Kompletta säckfyllningslinjer.
Alla typer av transportbanor. Rullbanor, bandtransportörer samt kedjebanor.
Specialist på lagerautomation och materialhantering. Lösningar för hantering av paket, lådor, brickor och pall.
Tillverkare av automationsutrustning och staplingskranar.

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Truck & Lager 2020 Inköpsguiden med allt du behöver för truck, lager, logistik och materialhantering.

Pris: 150 kr. Skaffa ett eget exemplar, Beställ den här!

Truck lager 2020 omslag