Logistikkonsulter, datautvecklare, integratörer och maskinbyggare

 

Utvecklar och underhåller IT system för logistikföretag med inriktning på hamnar, terminaler och lagerhållare.
Programvaror för transportadministration, spårbarhet, märkning och speciallösningar.
Konsulter för optimering av hela affärsflöden, från leverantör och lager/terminal till slutkund.
Specialister på Lean och World-Class Manufacturing. Har arbetat med Lean/WCM i över 40 företag i 10 länder.
Specialiserat på förändringsarbete med flödesorienterat angreppssätt. Kompetens inom logistik, organisation, ledarskap.
Forsknings-, utvecklings- och utredingsverksamhet inom logistik och transporter.
Internationellt konsultföretag som identifierar och genomför verksamhetsförbättringar med hjälp av IT.
'Konsulter inom management och logistik.
Konsultföretag inom flödesorientering och marknadsförsörjning.

Sök här!

Köpa ny transportbil?

trasnportbilsguiden 2018

Transportbilsguiden 2018

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.

Cron Job Starts