L

Ny däckfabrik tar gummit från maskrosor

Redo att lämna labbet, tycker Continental och Fraunhofer.
Redo att lämna labbet, tycker Continental och Fraunhofer.
(Foto: Franhofer)
Gummi från maskrosor är framtiden för Europas däck. Det bedömer Continental, som tillsammans med forskare nu startar provfabrik och maskrosodlingar i industriell skala.
Gummit från maskrosor blir lika bra som det från subtropiskt odlade gummiträd. Det konstaterar däcktillverkaren Continental, som nu väljer att försöka ta steget från framgångsrika laboratorieförsök till en industriell process. En fabrik startas i tyska Münster, och under de närmaste åren är prototypdäck tänkta att rulla ut på Europas vägar.

Continental bedriver sedan ett antal år ett utvecklingssamarbete med det tyska industriforskningsinstitutet Fraunhofer. Med modern genteknik har forskarna bland annat fått klart för sig vilka gener som styr gummihalten – en egenskap som varierar stort mellan varianter av maskrosen. Med utgångspunkt i rysk maskros, en ettårig variant, har de odlat fram exemplar som ska duga för storskalig utvinning.

Maskrosen har lätt att växa även under snåla betingelser, och det bedöms därför att den skulle kunna odlas på mark som hittills inte har varit aktuell för jordbruk. Jämfört med trädgummi väntas skördarnas storlek bli väsentligt mindre väderberoende, och för europeisk däcktillverkning sparas en rejäl peng på att odlingen kan ske i närheten.

Hur trädgårdsodlare i grannskapen kring de tilltänkta maskrosfälten ser på planerna diskuteras inte i Fraunhoferinstitutets pressmeddelande.

Publicerad torsdag, 17 oktober 2013 10:13

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien