L

– Infrastrukturen behöver en marknadspott

Guy Ehrling, Transportrådet och Maria Nygren, Transportgruppen har lämnat ett gemensamt förslag till Trafikverket
Guy Ehrling, Transportrådet och Maria Nygren, Transportgruppen har lämnat ett gemensamt förslag till Trafikverket
(Foton: Näringslivets Transportråd, Transportgruppen)

Den statliga planeringen av infrastruktur är alltför inflexibel. Inför därför en särskild pott med pengar som ska användas för att möta snabba förändringar i marknaden. Det föreslår Näringslivets transportråd och Transportgruppen i en gemensam skrivelse till Trafikverket.

Transportköparna i Näringslivets transportråd och transportföretagen i Transportgruppen har lämnat ett gemensamt förslag till Trafikverket om infrastrukturplaneringen.

De båda organisationerna föreslår bland annat en särskild pott med pengar för att möta snabba marknadsförändringar. Det behövs en flexibilitet för att möta behovet av kortsiktiga investeringsåtgärder när det sker förändringar i näringslivet.

En sådan pott kan ha stor betydelse för utvecklingen av den intermodala marknaden och för järnvägstransporternas konkurrenskraft allmänt, menar Guy Ehrling på Transportrådet och Maria Nygren i Transportgruppen som har undertecknat  skrivelsen.

Bakgrunden till förslaget är att statens planeringscykel rullar långsamt. Trafikverket har nu börjat ta fram en ny nationell transportplan för år 2014 - 2025. Den har sin utgångspunkt i 2012 års infrastrukturproposition. Trafikverket kommer att lämna sitt förslag i juni i år. Därefter följer en remissperiod. Under våren nästa år kommer planen att fastställas och förslagen till byggstarter ända fram till 2019 fastställs.

Enligt riksdagens beslut förra året kommer anslagen till infrastrukturen att öka med med 106 miljarder under perioden 2014-2025, jämfört med 2010-2021.

Guy Ehrling och Maria Nygren vill också öka robustheten i järnvägssystemet. Det måste gå att leda om trafiken när det sker olyckor både på väg och järnväg. De upprepar att de centrala flaskhalsarna i järnvägsnätet måste undanröjas. De är överens om att de viktigaste flaskhalsarna är:

• Sträckan Hallsberg - Mjölby, som behöver dubbelspår,
• Bergslagsbanan - Sträckan väster om Vänern,
• Hamnbanan i Göteborg som behöver dubbelspår och en ny Marieholmsbro.

 

Publicerad torsdag, 14 mars 2013 14:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien