L

Ministerns handlingsplan möttes med kyla

Det är en tunn handlingsplan för sjöfarten som infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd lagt fram menade Redareföreningens vd Christer Schoug.
Det är en tunn handlingsplan för sjöfarten som infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd lagt fram menade Redareföreningens vd Christer Schoug.
(Bilder: Nils Erik Lindell och Sveriges Redareförening)

 Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärds handlingsplan för svensk sjöfart möttes med kyla när den presenterades för branschen.
– Vi har inte hört något som är värt stora rubriker sa Redareföreningens vd Christer Schoug.

Regeringens mål med handlingsplanen är att förbättra konkurrenskraften för svensk sjöfart, sa infrastrukturministern. Men hennes ord mottogs med påtaglig kyla av branschens företrädare och av fackföreningarna som fick en första presentation av handlingsplanen i Göteborg 21 januari.

Rederibranschen är särskilt oroad över den stora utflaggningen av fartyg. Vid årsskiftet fanns 112 svenskflaggade handelsfartyg, 79 av dessa gick i fjärrfart. Det är en dryg halvering på sex år.

Catharina Elmsäter-Svärd gav få konkreta löften i handlingsplanen. Det innehåller varken förslag på tonnageskatt, något internationellt sjöfartsregister eller avreglering av lotstjänsterna. Allt är efterfrågat av branschen.

Men tonnageskatten ska utredas. Fler fartygstyper ska omfattas av det svenska rederistödet. EU:s regler om inre vattenvägar ska införas. Propositionen om EUs regelverk för inre vattenvägar ska lämnas före halvårsskiftet. Ministern lovar mer pengar till forskning och utbildning utlovas och statligt bistånd ska göra den blå näringen grönare.

– Vi ska också förenkla reglerna, skapa en one-stop-shop. Ett rederi som ska inhämta tillstånd och certifikat ska inte behöva vända sig till olika myndigheter, lovade ministern.

Anders Boman, styrelseordförande i Sveriges Redareförening och vd i Walleniusrederierna, sa sig vara litet konfunderad efter att ha lyssnat till infrastrukturministern.

– Är verkligen regeringens handlingsplan tillräcklig för att återskapa en betydande del av svensk sjöfart?

– Vi har inte hört något som är värt stora rubriker i tidningarna. En handlingsplan måste följas upp med konkreta åtgärder och en tidsplan, sa Christer Schoug, Redareföreningens vd.

– Det krävs bara mindre förändringar i skattelagstiftningen för att många av dessa fartyg skall kunna flaggas in, stärka branschen och ge jobb till svenska ungdomar, fortsatte Christer Schoug.

– Visst är regeringens grepp positivt, men det är fortfarande ett otydligt budskap, säger Anna Hammargren, vd i Sjöfartsforum. Det är positivt, att man säger sig vilja stödja inlandssjöfarten, men reglerna måste anpassas till EU.

Nils-Erik Lindell

Publicerad söndag, 27 januari 2013 15:56

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien