Chep klimatkompenserar pallhanteringen

Det går snart att klimatkompensera för användningen av Cheps karaktäristiska blåa pallar.
Det går snart att klimatkompensera för användningen av Cheps karaktäristiska blåa pallar.
(Bild: Chep)

Chep, som driver pallpooler över hela världen, börjar klimatkompensera för tillverkning och transporter av sina pallar. Tillsammans med Unilever har företaget drivit ett pilotprojekt i sitt spanska dotterföretag. Nu lanserar man programmet i flera europeiska länder, bland annat Sverige.

– Vi ger nu våra kunder en möjlighet att klimatkompensera sin pallhantering, säger Juan Jose Freijo som är ansvarig för hållbarhetsfrågorna i Chep i Europa, Mellanöstern och Asien.

Företaget har utformat sitt program för klimatkompensation efter en liknande princip som används för handeln av utsläppsrätter i EU. Det innebär att en avgift läggs på priset för pallhyran. Avgifterna går sedan till en fond som finansierar miljöprojekt som kompenserar för koldioxidutsläppen. Chep köper sina utsläppskrediter från Londonbaserade företaget The Carbon Neutral Company.

Utsläppskrediterna används för plantering av skog i Östafrika. Juan Jose Freijo uppger inte vad kunderna får betala för klimatkompensationen. Avgiften varierar beroende på hur stora pallvolymerna är.

– Men det är inte förknippat med några höga kostnader, avgiften är betydligt mindre än en procent av hyreskostnaden för pallen.

Många varuägare är negativa till att betala extra för  miljöanpassade och klimatkompenserade transporter. Hur ser ni på den saken?

– Det här är ett erbjudande som breddar vårt utbud. Kunderna kan välja att utnyttja det eller avstå, förklarar Juan Jose Freijo.

– Men initiativet kommer delvis från Unilever som är en av våra stora kunder, och programmet har mött stort intresse. Vi förhandlar just nu med två, tre stora företag om detta.

Han understryker att Chep först och främst gjort betydande ansträngningar för att minska det egna företagets utsläpp av koldioxid, innan man tog till systemet med utsläppskrediter.

Det innebär att Chep ställt miljökrav på sina tillverkare av pall, företaget har optimerat transporterna av tompallar och effektiviserat hanteringen av uttjänta och trasiga pallar. Koldioxidkompensation med utsläppskrediter är något man tagit till i sista hand. I det här skedet är det hanteringen av träpallar som klimatkompenseras. Företagets plastpallar ingår inte i systemet.

Chep driver pallpooler över hela världen. I Sverige har man omkring 1,8 miljoner pallar i cirkulation och depåer på fyra orter. Stora multinationella företag med snabbrörliga dagligvaror och internationella transporter är vanliga kunder.

Cheps system bygger på att pallarna hyrs ut och debiteringen sker per transport. Det är alltså inte något utbytessystem som exempelvis det som används för EUR-pall. Företaget har alla typer av pallar och containrar på programmet. 

Publicerad fredag, 31 augusti 2012 17:41