”Låt en samordnare börja flytta godset ut på sjön”

Joachim Glassell, vd för Maritimt forum.
Joachim Glassell, vd för Maritimt forum.
(Bild: Maritimt forum)

ÅSIKTEN. Närfartssjölösningar som knyter svenska hamnar till andra europeiska bär stor potential när det gäller att få gods överflyttat från väg till sjö. Men det kräver fördjupad samverkan mellan politik och näringsliv. En nationell samordnare kan vara ett bra första steg, skrev Maritimt forums vd Joachim Glassell på åsiktsplats i Transportnytt nr 7-2017.

Det är lätt att glömma att vi fortfarande har merparten av vår utrikeshandel med våra grannländer. Kina kommer först på tionde plats bland svenska handelspartners. Svensk utrikeshandel med Kina är nästan hälften av vad den är med Danmark. Tyskland, Norge och andra länder i vårt närområde dominerar fortfarande utrikeshandeln. Vi har gemensamma kuststräckor med våra största handelspartner som går att utnyttja mycket mer, skriver Joachim Glassell i artikeln som du kan läsa här.

Publicerad onsdag, 01 november 2017 09:16