”Det är lönsamma kunder som returnerar”

Malin Winbom, tillförordnad vd för Svensk digital handel efter Jonas Ogvall, stod för välkomsthälsningen i Borås på torsdagen.
Malin Winbom, tillförordnad vd för Svensk digital handel efter Jonas Ogvall, stod för välkomsthälsningen i Borås på torsdagen.
(Bild: Alexander Kristofersson)

En närbild av hur e-handelsföretag kan förhålla sig till returer – det hörde till ämnena för branschföreningen Svensk digital handels, SDH:s, särskilda logistikdag på torsdagen.

Som vanligt var Borås platsen när e-handelslogistikens årliga konferenshögtid D-fokus logistik hölls på torsdagen. En presentation av handelsbranschens nya forskningssamordnare Handelsrådet hörde till förmiddagsschemat. Så också en genomgång av de olika förhållningssätt som e-handlande företag intar gentemot varureturer från konsumenter. Det senare presenterades av Lundaforskarna Daniel Hellström och Klas Hjort, som vill framhålla att det allt sammantaget är lönsamma kunder som returnerar.

Inför eftermiddagen väntades inte minst presentationer av nya och nyskapande aktörer på området: transportföretaget Urb-it, samt Repack, som verkar inom återanvändbara transportförpackningar.

På plats fanns SDH:s nya tillförordnade chef Malin Winbom, som tagit plats efter Jonas Ogvall.

Alexander Kristofersson

Publicerad torsdag, 26 oktober 2017 10:42