”Ägarstödet underminerar marknaden”

Rickard Gegö.
Rickard Gegö.
(Bild: Sveriges Åkeriföretag)

En överenskommelse mellan Sverige och Danmark, om 2,2 miljarder kronor i statlig extrapeng till Postnords omstöpning i Danmark, får åkarbranschen i bägge länderna att se rött.

– På åkerisidan befinner sig Postnord i direkt konkurrens med åkerier som inte kan utlösa någon statlig nödraket. Den danska och den svenska staten bär ansvaret för marknadspåverkan som kan vara otillbörlig, säger Sveriges Åkeriföretags vd Rickard Gegö enligt ett pressmeddelande.

Han efterlyser att tillskottet ska granskas av konkurrensmyndigheter i Sverige och Danmark såväl som EU. Problemet för åkarna grundar sig i att Postnord dels bedriver postverksamheten – en samhällsfunktion som respektive lands regering står som garanter för – och dels konkurrerar med åkerierna inom lastbilstransporter av gods, en sektor med små marginaler och hård konkurrens.

– Statens dopning av marknaden är djupt skadlig och eldar på den prispress som försvårar för seriösa åkerier, säger Rickard Gegö.

Erik Østergaard, vd för den danska motsvarigheten Dansk Transport og Logistik, uttalar sig i samma pressmeddelande, och refererar hoppfullt till ett besked som han tidigare fått i korrespondens med EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager.

– Hon skriver att de intresserar sig för hur Postnord subventioneras. Min känsla är att pengarna till driften kan användas till osund konkurrens med de privatägda åkerierna på paket- och styckegodsmarknaden, säger han.

Det var fredagen den 20 oktober som den svenska och danska regeringen slöt överenskommelsen om hur en omställning av den danska verksamheten ska finansieras.

Största pucken är dryga 1,5 miljarder kronor som den danska staten ska kompensera Postnord med för kostnader vid uppsägningar av danska anställda med ”särskilda villkor”. Men utöver den ska det också tillföras 400 Mkr från Sverige och 267 Mkr från Danmark för att, som det heter, stödja den nya produktionsmodellen.

Publicerad onsdag, 25 oktober 2017 21:45