”Svaveldirektivet har utfallit positivt”

Havsluften är nu friskare än för två år sedan, enligt statens analytiker.
Havsluften är nu friskare än för två år sedan, enligt statens analytiker.
(Bild: Trafikanalys)

De avsedda förbättringarna i luftkvaliteten har infriats, och de befarade skadorna för transportmönster och näringsliv har på det hela taget uteblivit. Det konstaterar Trafikanalys i sin tvåårsutvärdering.

Påtagligt bättre luft i i kustnära miljöer i Nordeuropa hör till vinsterna sedan svavelkraven på fartygsbränsle skärptes vid nyåret 2015.

Sjöfartsaktörerna har i allmänhet valt det enklaste sättet att möta reglerna, enligt Trafikanalys: att byta restolja mot destillat. Kostnaderna för Sverige bedöms ha landat mellan 1,4 och 1,8 miljarder kronor år 2015, varav 200–600 miljoner kronor fått bäras av skogs- och metallindustrierna. Kostnadschocken för bytet motades till stor del av ett samtidigt ras i det underliggande världspriset på olja.

Efterlevnaden inom EU är drygt 95 procent, enligt Trafikanalys. I Sverige skärptes svavelkontrollerna på fartyg men inga överträdelser har lett till åtal.

Än är det dock för tidigt att blåsa faran över, bedömer Trafikanalys. Prisförändringar på fartygsbränsle, och fördröjda marknadseffekter, skulle fortfarande kunna vålla negativa effekter.

Publicerad onsdag, 25 oktober 2017 20:37