Hitta YH-praktik en utmaning i skarpt läge

Positiva tillrop från branschen satte tonen i Plushögskolans ansökan om statliga YH-medel till utbildningen Internationell transportlogistiker i Västerås, för två år sedan. Men när de studerande nu söker praktikplatser tycks näringslivets eld ha falnat. (Företagen bakom citaten i bild hör inte alla till de 13 som sade sig kunna erbjuda praktikplatser.)
Positiva tillrop från branschen satte tonen i Plushögskolans ansökan om statliga YH-medel till utbildningen Internationell transportlogistiker i Västerås, för två år sedan. Men när de studerande nu söker praktikplatser tycks näringslivets eld ha falnat. (Företagen bakom citaten i bild hör inte alla till de 13 som sade sig kunna erbjuda praktikplatser.)
(Bild: Alexander Kristofersson)

Runt halva klassen på Västerås tvååriga YH-utbildning till internationell transportlogistiker står utan värdföretag inför den omfattande praktikperiod som ska börja om några veckor, beskriver studerande. Det näringslivsengagemang som målades upp när skolan sökte sin statliga finansiering för två år sedan framstår nu inte lika tydligt. Men skolan tillbakavisar att läget skulle vara oroväckande. 

Omkring hälften av klassen på cirka 20 deltagare tycks fortfarande sakna platser för det som kallas Lia – för lärande i arbete – när Transportnytt talat med tre av dem under början av oktober. Praktiken ska börja i slutet av november, och måste sammanlagt omfatta minst 25 procent av utbildningen. Programmet Internationell transportlogistiker i Västerås anordnas av Academedia-ägda Plushögskolan, i den del som marknadsförs som Teknikhögskolan.

”Det är inte panik än, men om det inte är löst om någon vecka så ...”, säger en av de studerande, av vilka ingen vill framträda personligen i Transportnytt. De framhåller att de för övrigt är nöjda med den generella nivån på kursinnehållet, och med gästföreläsningarna av erfarna logistikproffs. En bedömer att de som nu saknar platser kan ha ansökt hos i genomsnitt fem företag var. De har sökt sina platser själva, men ytterst bär skolan ansvaret för att ingen blir utan plats. Hur skolans personal kommer att lyckas med anskaffningen som studenterna hittills har gått bet på är oskrivet.

Den ljumma responsen från branschen står i kontrast mot den bild som framtonade i Plushögskolans ansökan om statliga medel till utbildningen inför att den skulle startas. Att det är arbetslivets verkliga behov som driver utformningen av utbildningen, och som säkerställer tillgången till praktikplatser, är avgörande kriterier när Myndigheten för yrkeshögskolan prövar utbildningarnas ansökningar om att få verka inom YH-systemet. Företagens prognoser om sitt rekryteringsbehov och sina praktikplatser är dock inte bindande löften, vilket alltså kan vara det som märks nu.

I ansökan till YH-myndigheten hösten 2015, för den nu aktuella tvåårsutbildningen till internationell transportlogistiker, stod det att initiativet till utbildningen hade tagits av Handelskammaren i regionen. Vad gällde rekryteringsbehovet beskrev utbildningsföretaget Plushögskolan att ”bara de vi talat med har ett skattat behov på mellan 45–68 stycken de närmsta 3–5 åren”. Namngivna kontaktpersoner hos tretton företag uppgav att de avsåg att tillhandahålla Lia-platser, bland dem jättar som DB Schenker, DHL, DSV Road och Kuehne-Nagel.

Efter fyra dagars försök att få tala med utbildningsansvariga i Västerås blir Transportnytt uppringt av Plushögskolans regionschef Lena Runestig, som har underrättat sig om situationen efter publiceringen av denna artikels första version på transportnytt.se. Hennes tolkning av läget är mycket olik de studerandes. Hon uppger att 11 av 22 studerande redan har helt färdigställda avtal med Lia-företag, och den andra hälften har kommit långt i intervjuprocesser eller avvaktar ställningstaganden. Sammanfattningsvis beskriver Lena Runestig situationen som att 20 av de 22 är ”i fas” med den normala processen kring platsanskaffningen.

– Det ser inte alls ut att vara några bekymmer för den här klassen, säger Lena Runestig.

Att sökandet efter Lia-platser vållar mycket oro för studerande är ett mönster som hon mycket väl känner igen från många år inom YH- och det tidigare KY-väsendet.

– Den oron förekommer generellt och den växer ju närmare Lia-perioden man kommer. För den här klassen är det första Lia-omgången, och då brukar oron vara störst. Till utbildningens andra period brukar man känna sig lugnare.

Termen YH kommer från ordet yrkeshögskola, och idén är att staten sponsrar avancerade yrkesutbildningar där det finns stor dokumenterad efterfrågan på utbildad personal. Systemet anses mycket framgångsrikt – de allra flesta får snart bra jobb och regeringen låter antalet platser växa.

Alexander Kristofersson

Publicerad onsdag, 11 oktober 2017 18:22