Tysk portal ska samla världens tullombud

Tyska programvaruleverantören AEB, med svenskt kontor i Malmö, har lanserat vad företaget kallar för världens första internationella tullombudsportal.

Tanken är att tjänsten ska koppla samman exportörer och ombud så att alla transaktioner i tullprocessen kan genomföras digitalt. Genom att tullombud knyter sig till en samlad portal ska det bli lättare för exportörer att hitta i utbudet och jämföra ombuden med varandra, för att hitta tjänster till bättre pris eller hitta ombud med viss specialkunskap.

AEB:s tullombudsportal har lanserats tidigare i Tyskland, men har presenterats för den svenska marknaden i samband med Tulldagarna, endagskonferenser som hålls varje höst i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Publicerad torsdag, 05 oktober 2017 11:41