Vägningsskolkare tillåts sova lugnt

Sedan halvårsskiftet gäller de så kallade Solasreglerna för containervägning fullt ut. Av allt att döma har det gått någorlunda smärtfritt att införa systemet – men ingen tycks kontrollera att vägningen verkligen sker. Läs mer i Transportnytt nr 7-2017.

– Varför ska vi ha en regel om att väga containrar, när ingen kollar upp ifall det sker eller inte. Det är ungefär som att begränsa hastigheten på vägarna, men inte ha några hastighetskontroller, säger Jo- han Andersson, exportchef på samlastningsföretaget Nordicon.

– Det fungerar bra för oss, men jag kan naturligtvis tänka mig att det fuskas med vägningen på sina håll, säger Rickard Backlund, ansvarig för internationella transporter hos SSAB.

Transportnytt nr 7-2017 kan beställas från vår prenumerationsavdelning eller köpas som e-tidning

Publicerad torsdag, 28 september 2017 00:19