L

Så reagerar gods-Sverige på planen

Lasta inte för tungt, bara.
Lasta inte för tungt, bara.
(Bild: Göran Assner/Göteborgs hamn)

Trafikverkets föreslagna infrastrukturplan vållar inte oväntat glädje hos dem som gynnas, dysterhet hos andra. Green Cargo gläds åt snabbspår som skulle bli långsamma nog för godståg, men Göteborgs hamn saknar miljardprojektet för att fördjupa farleden för containerjättarna. Näringslivets transportråd tycker att viktiga godsstråk fortsätter att hamna för långt in i allfartsvägarnas skugga.

– Genom att de nya stambanorna byggs för 250 km/tim med konventionell teknik istället för höghastighetsbanan på 320 km/tim ökas kapaciteten för alla typer av tåg. En renodlad höghastighetsbana tillåter inte tyngre godståg vilket skulle ge en sämre nyttjandegrad, säger statligt ägda Green Cargos vd Jan Kilström i ett pressmeddelande.

Jan Kilström sparar inte på berömmet för myndigheten.

– Genom Trafikverkets balanserade och modiga beslut låter man förnuftet och affärsmässigheten segra. Att spara sex minuter mellan Stockholm och Linköping till en kostnad på 10 miljarder kronor är inte rimligt. För de pengarna kan vi modernisera Sveriges godsbangårdar och kraftigt förbättra standarden på stråk som är livsviktiga för svensk industri.

I Göteborgs hamn råder däremot viss besvikelse över att dess högt önskade farledsfördjupning för 4 miljarder kronor – vilken behövs för att de största oceanfartygen för containrar ska komma in – inte prioriterats högt, även om Trafikverket pekat ut den som en brist.

– En utpekad brist innebär fortsatta utredningar och möjlighet att komma med om fyra år. Men den här investeringen måste säkras här och nu eftersom farledsdjupet redan idag utgör en begränsning för Sveriges tillgång till transocean sjöfart, säger Magnus Kårestedt.

Näringslivets transportråd tycker att planerna på 250-järnvägen är en väsentlig förbättring gentemot idén om 320-spår, men önskar sig att resurserna ska styras över ännu längre mot förstärkningar av befintlig infrastruktur istället för nydragningar. Att påbörjade viktiga satsningar drar ut på tiden nämns särskilt: dubbelspår Hallsberg–Mjölby och på Göteborgs hamnbana, samt ökad kapacitet på Bergslagsbanan/Väster om Vänern.

”Dessa tre stråkprojekt har sedan flera decennier varit med i tidigare infrastrukturplaner”, skriver Näringslivets transportråd i en kommentar.

Transportrådet berömmer vad det kallar ”ett tydligt stråkperspektiv”, där anslutningarna till internationella vägar framhålls, men efterlyser en kraftig uppvärdering av transportvägar som har relativt liten trafik men stora exportvärden.

Publicerad onsdag, 06 september 2017 18:00

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien