Bra gas för biodrivmedel första halvåret

HVO växer.
HVO växer.
(Bild: Svebio)

Biodrivmedlen ökade under första halvåret sin andel av de totala drivmedelsleveranserna i Sverige till 20,2 procent, från från 18,4 procent ett år tidigare. 29 procent av all diesel var biodiesel, och försäljningen av ren HVO fördubblades.

Det är Svenska bioenergiföreningen, Svebio, som summerar årets första sex månader. Den konstaterar att användningen av biodrivmedel totalt gick upp till 9,2 terawattimmar (TWh) under perioden, från 8,3 TWh under motsvarande period förra året.

Trots en kraftig försäljningsökning för biodieseln HVO ökade dock också förbrukningen av fossil diesel. Däremot minskade försäljningen av fossil bensin med 5 procent.

Biogasvolymen växte 13 procent, och utgjorde 85 procent av den totala mängden fordonsgas. Försäljningen av fossil drivmedelsgas minskade kraftigt, noterar föreningen.

Totalt levererades under halvåret drivmedel motsvarande 45,7 terawattimmar, att jämföra med 45 terawattimmar motsvarande period i fjol.

Publicerad måndag, 28 augusti 2017 15:56