Smart Retur gör pallsatsning med SRS

– Smart Retur ska kunna hantera alla typer av returemballage som står bakom butikerna, säger Søren Eriksen, vd för Waba Gruppen, Smart Retur.
– Smart Retur ska kunna hantera alla typer av returemballage som står bakom butikerna, säger Søren Eriksen, vd för Waba Gruppen, Smart Retur.
(Bild: Waba Gruppen)

Den norska pallhandlaren Waba Gruppen inleder ett samarbete med Svenska Retursystem, SRS. Waba byter samtidigt namn till Smart Retur och förbereder en totallösning som innebär att man ska hantera alla typer av returemballage som ”står bakom butikerna”.

Waba Gruppen har byggt upp ett nätverk för hantering av pallar och andra typer av lastbärare i Skandinavien. I Norge samarbetar man med Norsk Lastbærer Pool, NLP, som är den norska dagligvarubranschens motsvarighet till Svenska Retursystem, SRS.

Waba byter nu namn till Smart Retur och uppger att man inlett ett samarbete med Svenska Retursystem, SRS. Retursystem är kända för handelns returemballage ”SRS-lådan” och för den grå plastpallen med samma dimensioner som EUR-pallen.

Søren Eriksen, vd för Waba – Smart Retur, avstår för tillfället från att lämna närmare detaljer om samarbetet med Svenska Retursystem.  "Det får du veta så småningom", säger han. Men Eriksen beskriver däremot gärna målet med satsningen:

– Vi ska kunna hantera alla typer av emballage som står bakom butikerna. Det är till exempel plastpallar, målad och omålad träpall och också rullburar. Vi vill också ta oss ur det Svartepetterspel som idag omgärdar pallhanteringen.

Det innebär att man kommer att erbjuda konsolideringspunkter, effektiv samlastning med korta transportvägar, digitala system som ger översikt och kontroll och reducerar svinn. Allt detta kommer att kostnadsbesparingar för alla i logistiksystemet enligt Waba – Smart Retur.

I Sverige vill företaget erbjuda en totallösning som kombinerar Svenska Retursystems plattform Smart Pooling med den egna hanteringen av returemballage. Enligt ett pressmeddelande kommer man att erbjuda lösningen till några utvalda aktörer under hösten. I nästa fas bjuder man in andra företag som behöver hjälp med att få kontroll på sitt returemballage.

Totalt omsätter Waba – Smart Retur omkring 250 miljoner kronor i Skandinavien. I Sverige har man lager för pallar och annat emballage i Göteborg, Örebro och Falkenberg. Ett lager kommer att öppna i Helsingborg och man har planer på lager runt Stockholm, Malmö och Jönköping.

Det svenska företaget leds av Svante Evertson och byter nu namn till Smart Retur AB.

I Norge flyttar man nu in i ett 6000 kvm stort lager i Fugleåsen, med en ny sorterings och reparationsanläggning som drivs i samarbete med NLP. I Danmark har man en sorteringsanläggning i Randers och har nyligen öppnat ett lager i Padborg.

Mats Udikas

Publicerad torsdag, 24 augusti 2017 09:00