L

Nu kartläggs effekten av alla skatter

Farledsavgiften är en av många statligt beroende komponenter i priset på miljontals varor.
Farledsavgiften är en av många statligt beroende komponenter i priset på miljontals varor.
(Bild: Sjöfartsverket)

Trafikanalys får regeringens uppdrag att berätta hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till politiska mål, och hur de påverkar det svenska näringslivets kostnader.

Trafikanalys får tid på sig till den 31 oktober 2018 att producera det beställda kunskapsunderlaget. Det ska bland annat svara på vilken nytta skatterna och avgifterna gör när det gäller att uppfylla regeringens föreslagna etappmål: 70 procents mindre växthusgasutsläpp senast år 2030 jämfört med 2010.

Trafikanalys ska även titta på hur skatter och avgifter påverkar det svenska näringslivets kostnader, står det i uppdraget. Den svenska storindustrin har länge efterlyst en samlad analys från statens sida av hur alla skilda beslut på olika politiska områden sammantaget påverkar företagens konkurrenskraft genom transportkostnaderna.

– Vi är i grunden positiva till att det står med i det här uppdraget till Trafikanalys, eftersom det ger en möjlighet att adressera de här frågorna samlat, säger Guy Ehrling, kanslichef för Näringslivets transportråd, till Transportnytt.

– Men det är viktigt att det blir ett starkt fokus på konkurrenskraften. Det har vi nu också framhållit i en skrivelse, tillägger Guy Ehrling.

Han inflikar reflektionen att det möjligen förutsätter att experter på konkurrenskraftsaspekten tillkommer utifrån för uppdraget.

– Vi argumenterar ju starkt för att man måste se det som en helhet – att det är viktigt att kombinera klimatmålen med konkurrenskraft och andra transportpolitiska mål. Vi vill ju tro att det här – att konkurrenskraftsfrågorna nämns – tyder på att man har har lyssnat på oss.

Mats Thorén
Alexander Kristofersson

Publicerad torsdag, 29 juni 2017 10:37

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien