L

Teststräcka för ERTMS på Södra stambanan

Baliser för signalsystemet ERTMS kommer nu att installeras på en sträcka på Södra stambanan.
Baliser för signalsystemet ERTMS kommer nu att installeras på en sträcka på Södra stambanan.
(Bild: Trafikverket)

EU:s gemensamma signalsystem ERTMS installeras nu på en teststräcka på Södra stambanan mellan Katrineholm och Åby. Systemet ska testas i verklig järnvägsmiljö, utan att påverka trafiken.

ERTMS är ett system som införs inom EU för att förenkla tågtransporter mellan länder och frigöra tid för tätare trafik. I Sverige används fortfarande det äldre ATC-systemet, men Trafikverket förbereder nu för att successivt införa ERTMS, vilket är ett ömdiskuterat projekt. År 2035 beräknas ERTMS vara installerat i sin helhet i Europa.

Strukton Rail har fått i uppdrag av Trafikverket att förbereda testbanans teknik för det nya systemet.

Banans ATC-signaler utrustas parallellt med de två olika ERTMS-systemen som ska testas. Vid banans ändpunkter installerars signalkodare som skickar information till utrustningen ombord på banans testtåg, om vilket av ERTMS-systemen tåget ska följa.

Baliser, teknikhus, el- och telekopplingar samt signalkopplingar mellan ny och redan existerande teknik är annan utrustning som Strukton bygger ut testbanan med. Arbetet ska vara klart i november 2017.

Strukton Rail Sverige ansvarar för drift och underhåll på flera av Trafikverkets banor och förser tunnelbanesystemet i Stockholm med service och felavhjälpning. Företaget ingår i en koncern med 4 000 anställda, varav  900 i Sverige, och med verksamhet i fem europeiska länder samt i USA och Australien.

 

Publicerad onsdag, 21 juni 2017 16:23

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien