L

Dubbel riksdagsseger för 74-tonsvännerna

Högre tillåten vikt är tänkt att möjliggöra större timmerleveranser per bil, särskilt om bilen också får bli längre.
Högre tillåten vikt är tänkt att möjliggöra större timmerleveranser per bil, särskilt om bilen också får bli längre.
(Illustration: Skogsindustrierna)

Riksdagen gav klartecken till 74-tonslastbilar. Och dessutom: en majoritet i riksdagen stoppade regeringens förslag om omdiskuterade inskränkningar.

Riksdagsbeslutet innebär att det blir vägens bärighet som ska avgöra om den ska klassas som tillåten för de tyngre lastbilarna – och inga andra skäl. Det införs nu en ny bärighetsklass som tillåter 74-tons lastbilar från och med 1 juli 2017 – trafik kan inledas i början av nästa år.

Riksdagen sa nej till regeringens förslag i de delar som, enligt kritiken, kraftigt skulle begränsa vägnätet för dessa tyngre lastbilar. Skogsindustrin har i debatten lyft fram siffror från Skogforsk som analyserat hur stort vägnätet för 74-tons lastbilar skulle bli med regeringens förslag och landat på endast 8 procent.

Trafikverket bestämmer genom bärighetsklassning vilka delar av vägnätet som ska öppnas för de tyngre lastbilarna, så fortsättningen hänger på hur verket implementerar riksdagsbeslutet.

Riksdagens ändring i regeringens förslag innebär att det endast ska vara vägens förmåga att klara 74 ton som ska vara avgörande. Detta tolkas av förespråkarna för tyngre lastbilstrafik att Trafikverket nu fått ett tydligt mandat att i sitt arbete med att klassa tillåtna vägar endast ser till vägarnas bärighet. Det ska med kritikernas ord vara sakliga skäl, inte trafik- eller miljöpolitiska som till exempel att järnvägs- och sjötransporter gynnas genom att tyngre vägfordon inte tillåts köra på en stor del av vägnätet.

Publicerad torsdag, 18 maj 2017 08:00

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien