L

– Kommunerna måste ta makten över sin logistik

Nyttan med samordnad varudistribution bör inte bara räknas i företagsekonomiska termer, utan också i kombination med den samhällsekonomiska vinsten.
Nyttan med samordnad varudistribution bör inte bara räknas i företagsekonomiska termer, utan också i kombination med den samhällsekonomiska vinsten.
(Illustration: Kosava)

Ett nationellt nätverk för kommunal samordnad varudistribution ska minska onödiga transporter och förbättra miljön, men inte minst sänka tröskeln för lokala företag att kunna leverera till kommunerna.

Eftersom kommunerna beslutar självständigt om sin distribution gäller det att uppmuntra till frivillig samverkan. Kommunal samordnad varudistribution (KOSAVA) är ingen ny tanke och har prövats på sina håll i många år. På en konferens nyligen i Stockholm redovisades erfarenheterna från en rad spjutspetskommuner.

Tanken är nu att skapa ett nationellt projektkontor inom ramen för Energikontor Sverige, delvis finansierat av Energimyndigheten och delvis av kommunerna själva. Huvudmannaskapet ska Energikontor Sydost svara för, men framöver är förhoppningen att de regionala energikontoren runt om i landet involveras.

På konferensen talade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om hur andelen svenska livsmedel ska kunna ökas i den mat som skolor och sjukhus serverar.

– Jag var nyligen på besök i Ystad och fick se hur man avbetar där med samordnad varudistribution, sade Sven-Erik Bucht. Jag fick lära mig vilka fina miljövinster som ligger i detta och hur det öppnar för lokalproducenter att delta i kommunala upphandlingarna vilket de inte kunnat tidigare.

Sveriges kommuner gör stora mängder inköp som transporteras från leverantören till skolor, daghem, sjukhus och annan kommunal verksamhet. Om kommunen tar kontroll över delar av transportflödet och samlastar leveranser via en central har de möjlighet att minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed sina utsläpp.

– Av alla försök hittills med samlogistik har praktiskt taget inget överlevt. Det är inte förvånande, man tjänar bra på att ha mycket transporter. Enda sättet att komma i mål är att ta över kontrollen över logistiken, sade Karin Svensson-Smith, miljöpartist och ordförande i riksdagens trafikutskott.

Idag har 42 kommuner infört samordnad varudistribution. Tre har upphört, men ökningen går snabbt.

– Vi kommer snart nå 50 kommuner som redan börjat planera och jag tror vi får se drygt 100 år 2020, sade Olof Moen, transportforskare och moderator under konferensen.

– Vi ser att ett paradigmskifte är på gång för kommunernas inköpsprocess med både e-handel och samordnad varudistribution. 

Mer information om Kosava finns här.

Mats Thorén

Publicerad torsdag, 11 maj 2017 09:45

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien