L

Logistiken ökade med 34 procent i Amazon

En av Amazons stora logistikanläggningar finns i Leipzig.
En av Amazons stora logistikanläggningar finns i Leipzig.
(Bild: Amazon)

Näthandelsgiganten Amazon redovisar för första gången hur mycket pengar man tar in på att sköta andra företags leveranser. I den första kvartalsrapporten för året ser logistiken ut att ha lyft rejält.

Amazons logistikverksamhet, “Fulfillment by Amazon”, har vuxit till att bli en alltmer betydande intäktskälla för företaget. Första kvartalet 2017 landade intäkterna på motsvarande 57 miljarder kronor, en ökning med 34 procent jämfört med motsvarande kvartal 2016.

Totalt tog Amazon in 317 miljarder kronor. Det betyder att logistiken stod för cirka 18 procent av intäkterna.

Detta kvartal var Amazons åttonde lönsamma i följd. Rörelseintäkterna sjönk 6 procent till 8,8 miljarder kr, men nettoinkomsten ökade 41 procent till 6,4 miljarder kr.

Hur mycket Amazon tjänar netto på logistiken är förstås en helt annan fråga. Dock har Amazon aldrig satt som mål att logistiken måste stå på egna ben, utan att den främst är ett stöd för den övriga verksamheten.

Logistikkostnaderna har visat en irriterande tendens att öka ungefär lika snabbt (förra året cirka 30 procent) som försäljningen. Expansionen har kostat och diskussionen är igång bland företagsanalytikerna om hur logistikkostnaderna på sikt kan hållas nere och helst öka i mindre takt så att det positiva nettot, vinsten, blir större.

På detta svarar Amazons talespersoner att de arbetar mycket hårt med att påverka kostnadsstukturen. Nyckelordet där är ökad kontroll över hela leveranskedjan genom det egna nätverket, kapacitetskontroll genom investeringar i egna och alltmer robotiserade lager, (26 nya "fulfilment centres" under förra året) och allmänt minskat beroende av partners. Amazon har 18 egna fraktflygplan i trafik och option på att leasa ytterligare 40.

Mats Thorén

Publicerad torsdag, 04 maj 2017 10:16

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien