L

Nytt lager- och e-handelsavtal på plats

– Avtalet är ett genombrott säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.
– Avtalet är ett genombrott säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.
(Bild: Svensk Handel)

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har träffat nytt kollektivavtal för anställda inom butik, på lager och i e-handel.

Avtalet är treårigt och innebär löneökningar på 515 kr första året, 525 andra året och 535 kr tredje året. I övrigt ha frågan om arbetstiderna stått i centrum för förhandlingen.

Svensk Handel framhåller att ett lager- och e-handelsavtal varit ett av organisationens viktigaste krav inför förhandlingen. Nu är ett sådant på plats.

– Det här är ett stort genombrott som kommer betyda mycket för handelns företag i framtiden, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel. Framförallt skapar det möjlighet för företagen att möta kundernas förändrade krav i det skifte som handeln genomgår.

Tomas Undin menar att det nya avtalet för lager och e-handel, som ger arbetsgivarna större makt över arbetstiderna, är värt så mycket för Svensk Handel att det motiverat vissa eftergifter. Lägstalönerna höjs lika mycket som utgående löner – tvärt emot arbetsgivarnas krav att inte alls höja lägstalönerna.

För butiksanställda ökar inflytandet vid schemaläggning. Arbetspass ska om möjligt vara minst fem timmar långa. Om chefen och den anställde inte är överens om schemaförslaget ska förhandling inledas.

Det nya lager- och e-handelsavtalet ger företagen i handeln möjlighet att förlägga arbetstid mellan klockan 05 och 24 årets alla dagar, med undantag för tre dagar - midsommar, jul och nyår. Det lokala facket garanteras dock inflytande över schemaläggning och bemanning genom särskilda förhandlingsregler.

För de företag som i dag har partihandelsavtalet eller postorderavtalet börjar det nya avtalet gälla först den 1 januari 2019. Det betyder att de som i dag är anställda har skydd för sina villkor under lång tid framöver, vilket Handels betecknar som en framgång. Avtalet stipulerar också att arbetsgivaren ska ha objektiva skäl för att ha tidsbegränsade anställningar.

Som positivt framhåller båda parterna att företagens kostnader håller sig inom 6,5 procent – vilket är inom ramen för industrins överenskomna lönebildningsnorm, det så kallade märket.

Mats Thorén

Publicerad tisdag, 04 april 2017 17:47

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien