L

Infrastruktursatsning klarar att täcka det eftersläpande underhållet

Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade infrastrukturpropositionen tillsammans med klimatminister Isabella Lövin.
Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade infrastrukturpropositionen tillsammans med klimatminister Isabella Lövin.
(Bild: Regeringskansliet)

Regeringen ökar ramen för infrastruktursatsningar under åren 2018 – 2029 med totalt 100 miljarder och vill bygga höghastighetsbanor, sa infrastrukturministar Anna Johansson när hon presenterade infrastrukturpropositionen.
Näringslivets transportråd konstaterar att den utökade ramen räcker till för att hålla igång järnvägen och täcka det eftersläpande underhållet – men inte så mycket mer.

Infrastrukturminister Anna Johansson och klimatminister Isabella Lövin presenterade infrastrukturpropositionen gemensamt på en pressträff 6 oktober. Regeringen föreslår att den ekonomiska ramen för transportinfrastruktursatsningar ska öka till 622 miljarder kronor under tolvårsperioden 2018-2029. Det är drygt 100 miljarder mer än i den plan som gäller idag.

Enligt uppgifterna från pressträffen ska förseningarna och störningarna i tågtrafiken mötas med ett ökat underhåll. Anslaget till järnvägsunderhåll ökas med 1,34 miljarder kronor per år i inledningen av perioden, under åren 2016-2018. Under hela planeringsperioden 2018-2029 sker en ökning av drift och underhåll med totalt 47 procent, jämfört med perioden 2014-2025.

I planen ingår också nya stambanor för höghastighetståg för att bättre knyta samman Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Vi sätter upp ett mål om nya stambanor för höghastighetståg. De är viktiga delar i en omställning av transportsystemet, säger Isabella Lövin, enligt pressmeddelandet från regeringen. Utbyggnaden av de nya stambanorna ska ske i en takt som ekonomin tillåter.

Enligt den information som finns idag går inte finansieringen för en utbyggnad av höghastighetsbanor ihop, menar Guy Ehrling på Näringslivets transportråd i en kommentar till infrastrukturpropositionen.

– Den utökade ramen motsvarar drygt åtta miljarder per år under tolvårsperioden. Det är den summa som Trafikverket anser att det behövs för att enbart upprätthålla dagens funktionalitet och för att eliminera eftersläpande underhåll, påpekar Guy Ehrling.

Näringslivets transportråd efterlyser också en nationell godsstrategi och en särskild investeringspott för marknadsåtgärder.

Infrastrukturpropositionen Investering i framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (Prop 2016/17:21) finns ännu inte publicerad på regeringens hemsida. Publiceringen sker först när den presenterats för riksdagen.

Mats Udikas

Publicerad torsdag, 06 oktober 2016 17:45

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien