L

Brev ska få ta två dagar

Kristina Jonäng.
Kristina Jonäng.
(Bild: Maria Andersson)

Låt brev få ta två arbetsdagar på sig att komma fram, föreslår regeringens utredare av postlagstiftningen, Kristina Jonäng. Detta att jämföra med en dag, vilket gäller huvuddelen av breven idag. Men hon tror själv att det blir få brevkunder som märker någon skillnad.

Medan brevföretagen konkurrerar hårt i storstäderna så finns det många svenska brevlådor vars dagliga brevutdelning inte ens kostnadstäcks av ett portomärke. Det är inte minst för deras skull som postförordningen har slagit fast att 85 procent av breven ska fram på en dag, och 97 procent inom tre dagar. Och det är för deras skull som brevportot har ett pristak som sätts av myndigheterna, inte av Postnord självt.

Men vartefter intäkterna minskat med brevtrafiken – 30 procent sedan millennieskiftet – har Postnord ifrågasatt om servicenivån kan upprätthållas. Nu svarar regeringens utredare med att ge Postnord två dagar på sig för huvuddelen av breven. Försvinner gör, enligt förslaget, bägge de tidigare kvalitetskraven, för att ersättas av bara ett nytt: Inom två arbetsdagar ska 95 procent av breven vara utdelade.

När det är riktigt bråttom skickar man mail nuförtiden, är logiken. Men när man skickar papperspost är det viktigt, och därför angeläget med hög förutsägbarhet. Enligt den tankegången är den högre procentandelen för den nya tvådagarsgränsen tänkt att vara en trygghet även för den som skickar eller väntar på ett brev.

Det reglerade maxportot blir kvar, men ska kunna räknas om löpande så att Postnord får kostnaderna täckta även om volymerna krymper ytterligare. Maxportot syftar till att skydda brevskickare mot höga priser, såväl som att skydda Postnords konkurrenter mot så kallad korssubventionering (det vill säga att Postnord skulle kunna ta pengar från höga brevpriser till att slå ut konkurrenter genom lågprissättning på andra områden).

Medan brevtjänster som bekant omfattar försändelser upp till två kilo, så föreslår Kristina Jonäng att de statliga pekpinnarna bara ska gälla upp till 250 gram.

För e-handeln ses den sammantagna effekten som oklar. Å ena sidan blir försändelser långsammare, å andra sidan ökar tillförlitligheten, vilken allt fler e-handlare framhåller som viktig.

Företag som använder returbrevsförfaranden riskerar att förlora tempo i snitt, men de har inte heller tidigare haft garantier för den totala ledtiden.

Utredaren spår att effekterna för Postnord blir små. Överlag är det dyrare att ligga på brev än att dela ut dem, så Postnords verkliga kvalitetssiffror har legat klart högre än vad postförordningen kräver. 90 procent av breven är framme över natten och 99 procent inom tre dagar. Dessutom kan Postnord och dess kunder eventuellt dra nytta av den större flexibilitet i insamlings- och utdelningstidpunkt som medges av den större tidsmarginalen, tror hon. Och så går det ju kanske att sälja mer av expresstjänster, när standardtjänsten blir två dagar.

Delbetänkandet har titeln Som ett brev på posten – Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle. De nya reglerna föreslås börja gälla vid årsskiftet.

Alexander Kristofersson

Publicerad onsdag, 13 april 2016 22:00

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien